10 Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực dành cho sinh viên kinh tế

Chia sẻ: Bui Tu | Ngày: | 10 tài liệu

0
931
lượt xem
28
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực dành cho sinh viên kinh tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị nguồn nhân lực là một nghệ thuật làm cho doanh nghiệp và nhân viên cùng đạt mục tiêu. Bộ bài giảng dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức về quản trị nguồn nhân lực, giúp các bạn sinh viên có thêm những hiểu biết và phục vụ cho việc học môn quản trị được tốt hơn

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực dành cho sinh viên kinh tế

 1. Chương 1 : GIới thiệu về quản trị nguồn nhân lực

  pdf 39p 75 9

  - Chia nhỏ quá trình sản xuất, loại bỏ cử động thừa Định mức cụ thể, huấn luyện phương pháp làm việc tốt nhất - Tuyển chọn kỹ càng, tách công nhân khỏi chức năng quản lý - Đảm bảo điều kiện làm việc phù hợp và trả lương có khuyến khích

 2. Chương 2 : Hoạch định nguồn nhân lực

  pdf 27p 89 11

  Chiến lược chi phí thấp nhất : Chú trọng nguồn bên trong, tìm kiếm nhân viên có tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đào tạo theo hướng chuyên sâu, đánh giá thành tích ...

 3. Chương 3 : Phân tích công việc

  pdf 28p 113 19

  Chuyên gia nhân lực: Quan sát và phân tích công việc; ‐ Giám sát trực tiếp và người thực hiện công việc: liệt kê các hoạt động, điền vào bảng câu hỏi; ‐ Chuyên gia nhân lực: phát thảo bảng mô tả công việc và bàng tiêu chuẩn nhân viên;

 4. Chương 4 : Hoạt động tuyển dụng

  pdf 13p 87 10

  Khi nào xuất hiện nhu cầu tuyển mộ : Bắt đầu thành lập tổ chức, doanh nghiệp. Qúa trình biến động về nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh..

 5. Chương 5 : Trắc nghiệm và phỏng vấn

  pdf 13p 58 8

   Để loại bỏ các ứng viên có ít khả năng nhất + Xét đoán về năng lực và phẩm chất hiện có ệ g + Phát hiện khả năng tiềm ẩn + Tìm hiểu cá tính, tiên đoán mức độ thành  công + Để lựa chọn các ứng viên thích hợp nhất,  trong số các ứng viên đã qua vòng kiểm tra.

 6. Chương 6 : Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

  pdf 13p 105 16

  Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ‐ Tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức  được tiến hành trong những khoảng thời  gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi  hành vi nghề nghiệp của người lao động.

 7. Chương 7 : Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

  pdf 10p 118 23

  Đánh giá có hệ thống và chinh thức tình hình thực hiện công việc của nhân viên trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó đối với nhân viên.

 8. Chương 8: Thù lao - trả công lao động

  pdf 30p 52 6

  Quan điểm của tiền lương :Phù hợp cung cầu sức LĐ trong nền KTTT ‐ Tiền lương tối thiểu ‐ Tiền lương danh nghĩa và thực tế Mối quan hệ giữa tiền lương Danh Nghĩa và tiền lương thực tế:

 9. Chương 9 : Quan hệ lao động

  pdf 20p 64 9

  Chức năng nhiệm vụ của công đoàn : Bảo vệ quyền lợi cho người lao động. giáo dục, động viên người lao động, tham gia quản lý doanh nghiệp. Thỏa thuận giữa tập thể NLĐ & người sử dụng lao động ...

 10. Chương 10 : Một số vấn đề của luật lao động Việt Nam hiện hành

  pdf 12p 59 10

  Chương này trang bị cho các bạn các định nghĩa về người lao động, người sử dụng lao động. Hợp đồng lao động, thời gian làm việc và nghỉ ngơi . Mời các bạn tham khảo

Đồng bộ tài khoản