10 Bài thuyết trình xuất sắc về Đầu tư quốc tế tại Việt Nam

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | 10 tài liệu

0
2.622
lượt xem
71
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 Bài thuyết trình xuất sắc về Đầu tư quốc tế tại Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

10 Bài thuyết trình xuất sắc về Đầu tư quốc tế tại Việt Nam trình bày về tình hình thực tế, và mô hình đầu tư quốc tế thành công tại Việt Nam.

Lưu
Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,031 tỷ USD, chiếm 9,8% tổng vốn đầu tư đăng ký… Nhật Bản vẫn tiếp tục dẫn đầu tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm (với 5,682 tỷ USD) trong 54 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam; sau đó là Singapore; Hàn Quốc...

Tài liệu trong BST: 10 Bài thuyết trình xuất sắc về Đầu tư quốc tế tại Việt Nam

 1. Thuyết trình: Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI và giải pháp

  pdf 34p 121 36

  Nội dung bài thuyết trình Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI và giải pháp trình bày về khái niệm và các vấn đề liên quan, thực trạng chuyển giá tại Việt Nam, và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI .

 2. Thuyết trình: Tổ chức hoạt động FDI tại Việt Nam

  pdf 33p 50 5

  Đề tài Tổ chức hoạt động FDI tại Việt Nam nhằm giới thiệu ITOCHU Corporation, tổ chức công tác soạn thảo dự án đầu tư. Lập dự án tiền khả thi, đối tác đầu tư. Thực trạng hoạt động FDI tại Việt Nam.

 3. Thuyết trình: Bảo hộ sở hữu trí tuệ, thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

  pdf 58p 114 26

  Đề tài Bảo hộ sở hữu trí tuệ, thực trạng và giải pháp ở Việt Nam nhằm trình bày khái niệm và tổng quan về sở hữu trí tuệ và bảo hộ sở hữu trí tuệ, Thực trạng sở hữu trí tuệ và bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện bảo hộ sở hữu trí tuệ .

 4. Thuyết trình: Đầu tư quốc tế gián tiếp, thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

  pdf 74p 113 32

  Đề tài Đầu tư quốc tế gián tiếp, thực trạng và giải pháp ở Việt Nam trình bày tổng quan về đầu tư gián tiếp nước ngoài, các giai đoạn thu hút vốn FDI tại Việt Nam, thực trạng đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam và giải pháp hoàn thiện đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

 5. Thuyết trình: Đấu thầu quốc tế trong hoạt động đầu tư ở Việt Nam

  pdf 48p 79 19

  Đề tài Đấu thầu quốc tế trong hoạt động đầu tư ở Việt Nam nhằm trình bày các nội dung chính: khái niệm về đấu thầu và đấu thầu quốc tế, hình thức và vai trò của đấu thầu. Khái quát thực trạng đấu thầu quốc tế trong hoạt động đầu tư ở Việt Nam.

 6. Thuyết trình: Đấu thầu quốc tế trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam

  pdf 39p 76 11

  Đề tài Đấu thầu quốc tế trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam trình bày về khái niệm đấu thầu. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

 7. Thuyết trình: Chuyển giao công nghệ quốc tế thông qua hoạt động FDI thực trạng & giải pháp ở Việt Nam

  pdf 35p 88 20

  Chuyên đề Chuyển giao công nghệ quốc tế thông qua hoạt động FDI thực trạng & giải pháp ở Việt Nam nhằm trình bày về những hiểu biết về công nghệ và chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm chuyển giao công nghệ một số nước, thực trạng chuyển giao công nghệ ở Việt Nam qua FDI, giải pháp cho vấn đề trên.

 8. Thuyết trình: Chuyển giao công nghệ quốc tế thông qua hoạt động FDI. Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

  pdf 45p 148 52

  Chuyên đề Chuyển giao công nghệ quốc tế thông qua hoạt động FDI. Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam trình bày khái quát về công nghệ và vấn đề chuyển giao công nghệ kinh nghiệm chuyển giao công nghệ của một số nước thông qua FDI, thực trạng chuyển giao công nghệ ở Việt Nam thông qua FDI, thành công, tồn tại và các nhân tố tác động. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ qua FDI.

 9. Thuyết trình: Thực trạng hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và giải pháp

  pdf 38p 92 16

  Đề tài Thực trạng hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và giải pháp nhằm trình bày khái niệm về chuyển giá: tập đoàn - không dựa trên giá thị trường - tránh nộp thuế đầy đủ, công ty liên kết - định giá khác nhau tối ưu hóa lợi nhuận, tập đoàn - định giá không theo thị trường - tối thiểu hóa thuế, tối đa hóa lợi nhuận.

 10. Thuyết trình: Tổ chức hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

  pdf 54p 60 7

  Đề tài Tổ chức hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trình bày tổ chức xây dựng luận chứng kinh tế - kỹ thuật, chọn đối tác liên doanh, lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, các công việc chủ yếu của nhà đầu tư nhật bản sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đồng bộ tài khoản