11 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D CHINH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC NĂM 2006

Chia sẻ: ancaremthieu | Ngày:

Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn văn, toán, anh văn khối D năm 2006.

Tài liệu trong BST: 11 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D CHINH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC NĂM 2006

 

 1. ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI D NĂM 2006

  pdf 1p 291 72

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối D năm 2006.

 2. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 1p 292 94

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn toán khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 4p 41 7

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN NGA VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 4p 37 4

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn nga văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 3p 289 68

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐÁP ÁN MÔN TRUNG VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 2p 39 6

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn trung văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. ĐÁP ÁN MÔN NGA VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 2p 56 12

  Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn văn, toán, anh văn khối D năm 2006.

 8. ĐÁP ÁN MÔNTOÁN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 4p 541 36

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môntoán khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2006

  pdf 4p 96 52

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. ĐÁP ÁN MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 1p 71 18

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn pháp văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 1p 190 60

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản