13 đề thi Đại học Khối A năm 2012 có đáp án

Chia sẻ: socoladaungot | Ngày:

Bộ đề thi Đại học khối A năm 2012 có kèm đáp án của BGD&ĐT giúp bạn tham khảo, ôn tập và tìm hiểu phương pháp giải đề thi Đại học khối A năm 2012 đạt điểm cao. Bộ sưu tập gồm các đề thi Đại học khối A năm 2012 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học. Chúng tôi tổng hợp bộ đề thi Đại học khối A năm 2012 nhằm những bạn có nhu cầu học tập, ôn thi và luyện thi khối A có thêm những tài liệu tham khảo hay, hữu ích. Các bạn sẽ tìm ra những phương pháp, những bí quyết giải đề thi Đại học khối A nhanh và đạt kết quả tốt thông qua bộ sưu tập này. Chúc các bạn thành công với những tài liệu tham khảo này.

Tài liệu trong BST: 13 đề thi Đại học Khối A năm 2012 có đáp án

 

 1. Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A, A1 năm 2012 (có đáp án)

  pdf 5p 3704 2060

  Tham khảo đề thi Đại học môn Toán khối A năm 2012 có kèm theo đáp án. Đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp thí sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải đề thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học.

 2. Đề thi và đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa khối A - Mã đề 752

  pdf 8p 404 78

  Tham khảo đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa học khối A - mã đề 752 (có đáp án), tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

 3. Đề thi và đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa khối A - Mã đề 647

  pdf 8p 765 176

  Tham khảo đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa học khối A - mã đề 647 (có đáp án), tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

 4. Đề thi và đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa khối A - Mã đề 528

  pdf 8p 388 104

  Tham khảo đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa học khối A - mã đề 528 (có đáp án), tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

 5. Đề thi và đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa khối A - Mã đề 384

  pdf 8p 568 179

  Tham khảo đáp án và đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa học khối A - mã đề 384, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

 6. Đề thi và đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa khối A - Mã đề 296

  pdf 8p 1191 466

  Tài liệu tham khảo Đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa học khối A và khối A1 có kèm theo đáp án ( Đề chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo ). Chúc các bạn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học sắp tới.

 7. Đề thi và đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa khối A - Mã đề 913

  pdf 8p 452 112

  Tham khảo đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Hóa học khối A - mã đề 913 (có đáp án), tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

 8. Đề thi và đáp án kỳ thi tuyển sinh Đại học môn Lý năm 2012 khối A - Mã đề 749

  pdf 9p 1121 360

  Tham khảo đáp án và đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Vật lý khối A - mã đề 749, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

 9. Đề thi và đáp án kỳ thi tuyển sinh Đại học môn Lý năm 2012 khối A - Mã đề 683

  pdf 9p 1117 354

  Tham khảo đáp án và đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Vật lý khối A - mã đề 683, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

 10. Đề thi và đáp án kỳ thi tuyển sinh Đại học môn Lý năm 2012 khối A - Mã đề 527

  pdf 9p 1112 366

  Tham khảo đáp án và đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Vật lý khối A - mã đề 527, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

 11. Đề thi và đáp án kỳ thi tuyển sinh Đại học môn Lý năm 2012 khối A - Mã đề 371

  pdf 9p 1119 235

  Tham khảo đáp án và đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Vật lý khối A - mã đề 371, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

 12. Đề thi và đáp án kỳ thi tuyển sinh Đại học môn Lý năm 2012 khối A - Mã đề 196

  pdf 9p 1125 373

  Tài liệu tham khảo Đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Vật lí khối A có kèm theo đáp án dành cho các thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh. Chúc các bạn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2012.

 13. Đề thi và đáp án kỳ thi tuyển sinh Đại học môn Lý năm 2012 khối A - Mã đề 958

  pdf 9p 1107 319

  Tham khảo đáp án và đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Vật lý khối A - mã đề 958, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tài liệu trong bộ sưu tập  

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản