14 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh hay nhất giúp bạn đạt điểm cao trong kì thi đại học

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 14 tài liệu

0
4.980
lượt xem
1.808
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

14 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh hay nhất giúp bạn đạt điểm cao trong kì thi đại học
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tuyển tập các câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh THPT giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kêt quả cao trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng đại học năm 2012

Lưu

Tài liệu trong BST: 14 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh hay nhất giúp bạn đạt điểm cao trong kì thi đại học

 1. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : Relative Clauses

  pdf 11p 497 229

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : relative clauses', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : CLAUSE OF PURPOSE

  pdf 5p 476 149

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : clause of purpose', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : CLAUSES OF TIME

  pdf 6p 564 176

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : clauses of time', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : GERUND AND INFINITIVE

  pdf 10p 573 196

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : gerund and infinitive', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : VERB FORMS

  pdf 5p 548 178

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : verb forms', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : COMPARISONS

  pdf 5p 481 156

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : comparisons', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : PHRASAL VERBS

  pdf 6p 1036 231

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : phrasal verbs', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : Prepositions

  pdf 6p 564 209

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : prepositions', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : Articles

  pdf 6p 636 178

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : articles', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : PASSIVE VOICE

  pdf 7p 445 153

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : passive voice', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : Reported speech

  pdf 10p 928 214

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : reported speech', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : TENSES

  pdf 18p 402 190

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : tenses', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Chuyên đề ôn thi đại học môn Anh năm 2012 : PASSIVE VOICE

  pdf 11p 281 136

  Tài liệu tham khảo tuyển tập các câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh THPT giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kêt quả cao trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng đại học năm 2012

 14. Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2013 : CLAUSES of CONTRAST

  pdf 9p 489 158

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2013 : clauses of contrast', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản