15 luận văn hay về Công tác tổ chức kế toán thuế trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 15 tài liệu

0
780
lượt xem
37
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

15 luận văn hay về Công tác tổ chức kế toán thuế trong doanh nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức công tác thuế trong doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi công ty. Phân tích thực trạng hoạt động công tác thuế, vai trò và chức năng của kế toán thuế từ đó đưa ra những biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán thuế tốt hơn, đó là nội dung được đề cập trong những luận văn chia sẻ cùng các bạn dưới đây. Luận văn dành cho sinh viên ngành kế toán tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: 15 luận văn hay về Công tác tổ chức kế toán thuế trong doanh nghiệp

 1. Luận văn “Tổ chức công tác kế toán thuế tại Công ty xây dựng Tân Long”

  doc 76p 747 496

  Trong điều kiện kinh tế hiện nay, khi nước ta chuyển từ mô hình kế hoạch hoá tập trung sang xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước...

 2. Luận văn: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

  pdf 101p 62 21

  Trong nền kinh tế kế hoạch hoá, Nhà nước cấp phát vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước để thực hiện các hoạt động kinh doanh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ mà các doanh nghiệp được giao.

 3. Luận văn: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH Hải Âu - Dương Thị Phương

  pdf 104p 141 77

  Thành công lớn nhất của bài viết là tác giả đã mô tả một cách khá chi tiết và đầy đủ về công tác kế toán thuế GTGT tại công ty với số liệu năm 2010 tƣơng đối hợp lý và có tính logic.

 4. Luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH Thép VSC – POSCO

  pdf 130p 65 32

  Thuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của nhà nước, là một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Thuế trở thành công cụ chủ yếu của Nhà nước trong quản lý và điều tiết vĩ mô, thúc đẩy sản xuất phát triển..

 5. Luận văn :Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty CP Điện tử Hải Phòng

  pdf 112p 74 33

  Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là Taxe Sur La Valeur Tesee..

 6. Luận văn đề tài : Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH TM VT Đức Thịnh

  pdf 109p 118 61

  Trong điều kiện kinh tế hiện nay, khi nước ta chuyển từ mô hình kế hoạch hoá tập trung sang xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nước.

 7. Luân văn đề tài : Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô

  pdf 111p 65 26

  Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1964.Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là Taxe Sur La Valeur Tee ( viết tắt là TVA)

 8. Luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH 2-9

  pdf 78p 60 23

  Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ.

 9. Luận văn đề tài : Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp

  doc 211p 640 233

  Thông qua chính sách thuế, Nhà nước khuyến khích đầu tư, sản xuất và tiêu dùng đối với nh ững mặt hàng, ngành nghề, lĩnh vực trọng điểm được ưu đãi; đồng thời hạn chế đầu tư, sản xuất đối với những ngành nghề Nhà nước chủ trương thu hẹp trong từng giai đoạn nhất...

 10. Chuyên đề tốt nghiệp "Kế toán thanh toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm"

  doc 60p 2673 1389

  Tổ chức kế toán trong Công ty có ý nghĩa quan trọng, nó đảm bảo cho kế toán thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu, phát huy vai trò trong quản lý và trở thành công cụ quản lý kinh tế đắc lực của Công ty

 11. Đề tài “Kế toán thuế GTGT tại Công ty cổ phần may Sông Hồng”

  doc 59p 137 58

  Những năm qua, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế đất nước, kế toán cũng không ngừng được đổi mới và hoàn thiện phù hợp với phương thức sản xuất áp dụng trong các doanh nghiệp. Ngày nay, mỗi quốc gia không thể tồn tại biệt lập mà muốn phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi phải có hợp tác khu vực, hợp tác quốc tế. Xu hướng đó dẫn đến yêu cầu đối với mỗi nước là phải cải cách cơ chế chính sách của mình, trong đó cải cách thuế là một nội dung quan trọng nhằm phát huy tác...

Đồng bộ tài khoản