15 Tài liệu luyện thi Đại học môn Hóa vô cơ năm 2014 cực hay

Chia sẻ: Hoàng Thị Thanh Hòa | Ngày: | 15 tài liệu

2
11.058
lượt xem
727
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

15 Tài liệu luyện thi Đại học môn Hóa vô cơ năm 2014 cực hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp 15 tài liệu về chuyên đề luyện thi Đại học Hóa vô cơ năm 2014 giúp cho các bạn học sinh 12 củng cố kiến thức căn bản nhất và có thêm tài liệu ôn thi.

Lưu
Nhằm giúp các bạn nắm kiến thức từ cơ bản đến nâng cao môn Hóa về phần Hóa vô cơ, hãy tham khảo các chuyên đề về nhôm và hợp chất, kim loại và hợp kim, điều chế kim loại, kim loại kiềm và kiềm thổ, kim loại và hợp kim, dãy điện hoá kim loại,...có kèm theo lý thuyết và bài tập để các bạn dễ dàng tự kiểm tra đánh giá năng lực học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

Tài liệu trong BST: 15 Tài liệu luyện thi Đại học môn Hóa vô cơ năm 2014 cực hay

 1. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề nhôm và hợp chất bài tập (N1)

  doc 3p 506 147

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề nhôm và hợp chất bài tập (N1) gồm 27 câu hỏi trắc nghiệm phần nhôm và hợp chất được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng với hai dạng toán: kim loại, oxit tác dụng với dung dịch chất điện li và bài toán nhiệt nhôm. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 2. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề nhôm và hợp chất bài tập (N2)

  doc 2p 410 96

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề nhôm và hợp chất bài tập (N2) gồm 29 câu hỏi bài tập phần nhôm và hợp chất được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 3. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề kim loại - hợp kim bài tập (N1)

  doc 2p 421 93

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề kim loại - hợp kim bài tập (N1) gồm 32 câu hỏi được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng với hai dạng toán: bài toán kim loại với phi kim; bài tóan kim loại tác dụng với axit loại 1. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 4. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề kim loại - hợp kim bài tập (N2)

  doc 3p 343 70

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề kim loại - hợp kim bài tập (N2) gồm 32 câu hỏi lí thuyết phần kim loại hợp kim được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng với dạng bài tập kim loại tác dụng với axit loại 2. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 5. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề điều chế kim loại bài tập (N1)

  doc 3p 325 59

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề điều chế kim loại bài tập (N1)gồm 20 câu hỏi được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 6. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề điều chế kim loại bài tập (N2)

  doc 2p 380 82

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề điều chế kim loại bài tập (N2)gồm 26 câu hỏi được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng với dạng bài tập điện phân có hướng dẫn các bước giải. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 7. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề kim loại kiềm - kiềm thổ bài tập

  doc 3p 494 155

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề kim loại kiềm - kiềm thổ bài tập gồm 37 câu hỏi lí thuyết phần kim loại kiềm - kiềm thổ được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 8. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề kim loại - hợp kim lí thuyết

  doc 4p 280 49

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề kim loại - hợp kim lí thuyết gồm 27 câu hỏi lí thuyết phần kim loại - hợp kim được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 9. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề điều chế kim loại lí thuyết

  doc 3p 303 63

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề điều chế kim loại lí thuyết gồm 26 câu hỏi lí thuyết phần điều chế kim loại được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 10. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề dãy điện hoá kim loại lí thuyết (N1)

  doc 2p 330 85

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề dãy điện hoá kim loại lí thuyết (N1)gồm 34 câu hỏi được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 11. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề dãy điện hoá kim loại lí thuyết (N2)

  doc 3p 282 63

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề dãy điện hoá kim loại lí thuyết (N2) gồm 33 câu hỏi được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 12. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề dãy điện hoá kim loại bài tập (N1)

  doc 3p 671 256

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề dãy điện hoá kim loại bài tập (N1) gồm 34 câu hỏi được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 13. Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề dãy điện hoá kim loại bài tập (N2)

  doc 2p 362 119

  Tài liệu hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề dãy điện hoá kim loại bài tập (N1) gồm 27 câu hỏi được tuyển chọn từ các đề thi Đại học, Cao đẳng thuộc hai dạng: một kim loại tác dụng với hai muối và hai kim loại tác dụng với hai muối. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn tập và luyện thi tốt, chuẩn bị cho kì thi Đại học, Cao đẳng sắp tới.

 14. Tài liệu Hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập (N1)

  doc 3p 394 110

  Tài liệu Hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập (N1) tập hợp 34 câu hỏi trắc nghiệm về sắt và hợp chất giúp các em học tập, ôn luyện tốt kiến thức Hóa học về Sắt.

 15. Tài liệu Hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập (N2)

  doc 2p 466 159

  Tài liệu Hóa học vô cơ 12 - Lớp A1: Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập (N2) tập hợp 12 câu hỏi trắc nghiệm về sắt và hợp chất giúp các em học tập, ôn luyện tốt kiến thức Hóa học về Sắt.

Đồng bộ tài khoản