6 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI C NĂM 2008

Chia sẻ: ancaremthieu | Ngày:

Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn văn, lịch sử, địa lý khối C năm 2008.

Tài liệu trong BST: 6 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI C NĂM 2008

 

 1. ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2008

  pdf 4p 234 103

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối C năm 2008.

 2. ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C NĂM 2008

  pdf 3p 234 108

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn lịch sử khối c năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2008

  pdf 3p 255 119

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn văn khối c năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2008

  pdf 1p 158 63

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn địa lý khối c năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN LỊCH SỬ KHỐI C NĂM 2008

  pdf 1p 104 56

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn lịch sử khối c năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2008

  pdf 1p 385 91

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối c năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản