65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập

Chia sẻ: Bành Thị Liễu | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.471
lượt xem
308
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Penicillin G - Thuốc bột chích - Liên Xô sàn xuất _ Ampicillin - thuốc bột chích - Pháp SX _ Novocin - thuốc bột chích - Liên Xô SX _ Streptomycine - thuốc bột chích - Liên Xô sàn xuất _ Kanamycine - Thuốc nước chích - Philipin sàn xuất _ Gentamycine - thuốc chích - Pháp SX _ Gentamycine - thuốc chích - Philipin SX _ Neomycin - Thuốc bột pha uống - Mỹ SX _ Spectam Scour halt - Thuốc uống - Pháp SX _ Spectam Poultry - Thuốc chích - Pháp SX _ Spectam W.S Premix - trộn thức ăn - pháp sản xuất _ Spectam Large Animals - thuốc chích - pháp sản xuất _ Merimicine Buvable - thuốc bột và nước uống.

Lưu

Tài liệu trong BST: 65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập

 1. 65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập part 1

  pdf 13p 121 49

  Penicillin G - Thuốc bột chích - Liên Xô sàn xuất _ Ampicillin - thuốc bột chích - Pháp SX _ Novocin - thuốc bột chích - Liên Xô SX _ Streptomycine - thuốc bột chích - Liên Xô sàn xuất _ Kanamycine - Thuốc nước chích - Philipin sàn xuất _ Gentamycine - thuốc chích - Pháp SX _ Gentamycine - thuốc chích - Philipin SX _ Neomycin - Thuốc bột pha uống - Mỹ SX _ Spectam Scour halt - Thuốc uống - Pháp SX _ Spectam Poultry - Thuốc chích - Pháp SX _ Spectam W.S Premix - trộn thức ăn - pháp sản xuất...

 2. 65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập part 9

  pdf 13p 64 21

  Tham khảo tài liệu '65 loại thuốc thú y ngoại nhập part 9', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. 65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập part 8

  pdf 13p 78 21

  Tham khảo tài liệu '65 loại thuốc thú y ngoại nhập part 8', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. 65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập part 7

  pdf 13p 67 22

  Tham khảo tài liệu '65 loại thuốc thú y ngoại nhập part 7', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. 65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập part 6

  pdf 13p 62 21

  Tham khảo tài liệu '65 loại thuốc thú y ngoại nhập part 6', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. 65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập part 5

  pdf 13p 97 23

  Tham khảo tài liệu '65 loại thuốc thú y ngoại nhập part 5', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. 65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập part 4

  pdf 13p 75 29

  Tham khảo tài liệu '65 loại thuốc thú y ngoại nhập part 4', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. 65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập part 3

  pdf 13p 74 26

  Tham khảo tài liệu '65 loại thuốc thú y ngoại nhập part 3', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. 65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập part 2

  pdf 13p 108 37

  Tham khảo tài liệu '65 loại thuốc thú y ngoại nhập part 2', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. 65 Loại thuốc thú Y ngoại nhập part 10

  pdf 13p 65 21

  Tham khảo tài liệu '65 loại thuốc thú y ngoại nhập part 10', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản