7 đề thi tuyển sinh đại học khối D 1 năm 2011

Chia sẻ: tuyensinhdaihoc2011 | Ngày:

Tài liệu tham khảo Bộ đề thi tuyển sinh đại học khối D năm 2011 , đáp án và đề thi chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011

Tài liệu trong BST: 7 đề thi tuyển sinh đại học khối D 1 năm 2011

 

 1. Đề thi tuyển sinh Đại học môn Văn khối D năm 2011

  pdf 5p 2266 285

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn Văn khối D. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học.

 2. Đề thi tuyển sinh đại học năm 2011 môn toán khối D

  pdf 5p 2285 486

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011 môn toán học khối D . Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011

 3. Đề thi tuyển sinh Đại học môn Tiếng Anh năm 2011 khối D - Mã đề 195

  pdf 9p 2551 268

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn tiếng Anh khối D. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học này.

 4. Đề thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh năm 2011 khối D - Mã đề 369

  pdf 9p 436 118

  Tham khảo tài liệu: Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn tiếng Anh khối D - mã đề 369 trong kỳ thi tuyển sinh của Bôn Giáo dục, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập phổ thông và ôn thi Đại học - Cao đẳng.

 5. Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn tiếng Anh khối D - Mã đề 473

  pdf 9p 573 99

  Tham khảo tài liệu học tập và ôn thi với đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn tiếng Anh khối D - mã đề 473, tài liệu dành cho các bạn học sinh phổ thông và các thí sinh đang ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi Đại học - Cao đẳng sắp đến.

 6. Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn tiếng Anh khối D - Mã đề 942

  pdf 9p 369 103

  Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn tiếng Anh khối D - mã đề 942, tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập của học sinh phổ thông và các bạn đang ôn thi Đại học - Cao đẳng hiệu quả.

 7. Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011 môn tiếng Anh khối D - Mã đề 751

  pdf 9p 411 123

  Tài liệu tham khảo ành cho các bạn học sinh và các thí sinh đang ôn thi Đại học: Đề thi Đại học môn tiếng Anh khối D trong kỳ thi tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục năm 2011.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản