8 Bài tiểu luận Xung đột văn hóa hay và đặc sắc nhất

Chia sẻ: Asdfcs Fsdfd | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.255
lượt xem
24
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

8 Bài tiểu luận Xung đột văn hóa hay và đặc sắc nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số bài tiểu luận Xung đột văn hóa hay giúp sinh viên tìm hiểu các xung đột văn hóa khác nhau như xung đột văn hóa Đông Tây, truyền thống hiện đại..

Lưu
Xung đột văn hóa được hiểu là các nhân tố văn hóa từ những nền văn hóa cách xa nhau thẫm chí trái ngược nhau , gặp nhau trong các dòng chảy du lịch. Các xung đột văn hóa thường gặp: địa lý Đông- Tây, lịch sử truyền thống-hiện đại, dân tộc ngoại lai-bản đia, phát triển xã hội nông nghiệp-công nghiệp.

Tài liệu trong BST: 8 Bài tiểu luận Xung đột văn hóa hay và đặc sắc nhất

 1. Tiểu luận: Xung đột văn hóa lịch sử truyền thống – hiện đại

  pdf 10p 94 19

  Xung đột văn hóa được hiểu là các nhân tố văn hóa từ những nền văn hóa cách xa nhau thẫm chí trái ngược nhau , gặp nhau trong các dòng chảy du lịch.

 2. Bài tập nhóm: Xung đột văn hóa: Ngoại lai - bản địa

  pdf 9p 55 11

  Có thể hiểu xung đột là thuật ngữ chỉ mối quan hệ giữa các yếu tố trong một hệ thống có sự mâu thuẫn, bất đồng dẫn đến sự không ổn định của hệ thống đó.

 3. Tiểu luận: Xung đột văn hóa Đông Tây

  pdf 16p 72 15

  Văn hoá là tổng hoà của các mối quan hệ, phương thức sản xuất, phương thức tiêu thụ… của xã hội. Đây là một lĩnh vực mà đến nay trên thế giới chưa có định nghĩa cụ thể và thống nhất.

 4. Bài tập nhóm: Xung đột văn hóa Đông Tây

  pdf 10p 37 7

  Xung đột theo nghĩa chung nhất được hiểu như quan hệ không tương thích giữa các yếu tố trong một hệ thống, dẫn đến sự vận hành hay sự sụp đổ của hệ thống. Hay có thể hiểu theo một cách đơn giản, xung đột là quá trình trong đó một bên cảm nhận rằng quyền lợi của họ bị bên kia chống lại hoặc bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi những hành động của bên kia.

 5. Tiểu luận: Xung đột văn hóa truyền thống và hiện đại

  pdf 18p 82 19

  Truyền thống và hiện đại là hai mặt luôn hiện diện trong đời sống của mỗi quốc gia, dân tộc, trên mọi lĩnh vực của quá trình phát triển. Trong đó, bao gồm cả lĩnh vực văn hóa- vốn được xem là nền tảng tinh thần của xã hội.

 6. Tiểu luận: Xung đột văn hóa ngoại lai – văn hóa bản địa

  pdf 10p 60 8

  Xung đột:theo nghĩa chung nhất của từ này được hiểu như quan hệ không tương thích giữa các yếu tố trong một hệ thống dẫn đến sự vận hành trục trặc hoặc sự sụp đổ của một hệ thống.

 7. Thuyết minh: Xung đột văn hóa Đông Tây

  pdf 10p 123 18

  Vấn đề xung đột đã được nghiên cứu trong quan hệ quốc tế, trong xã hội học, chính trị học và gần đây nhất là trong các nghiên cứu về văn hóa.

 8. Tiểu luận: Xung đột văn hóa giữa công nghiêp và nông nghiễp

  pdf 9p 67 6

  Trong cách ứng xử với tự nhiên, do nghề trồng trọt buộc người dân phải sống định cư để chờ cây cối lớn lên, đơm hoa, kết trái và thu hoạch, từ đó ưa thích lối sống ổn định, cho rằng” An cư lạc nghiệp” .

Đồng bộ tài khoản