9 Tài liệu nghiệp vụ kế toán dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 9 tài liệu

0
654
lượt xem
26
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

9 Tài liệu nghiệp vụ kế toán dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp các bạn học giỏi môn nghiệp vụ kế toán mời các bạn tham khảo 9 tài liệu hay này nó giúp các bạn nắm rõ và thực hành dễ dàng về kế toán vốn bằng tiền, kế toán tiền lương,kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định,vvv...

Lưu

Tài liệu trong BST: 9 Tài liệu nghiệp vụ kế toán dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành

 1. Tổng quan về phần mềm kế toán

  ppt 37p 514 213

  Nội dung: Mục đích môn học kế toán máy, Khái niệm phần mềm kế toán, Mô hình hoạt động PMKT, Tính ưu việt của PMKT so với ghi chép KT thủ công, Lợi ích của việc ứng dụng PMKT, Phân loại PMKT.

 2. Mở sổ kế toán bằng phần mềm

  ppt 31p 361 170

  Nội dung: Các bước tiến hành mở sổ kế toán, Nhập số dư ban đầu, Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán, Khóa sổ kế toán cuối kỳ.

 3. Kế toán vốn bằng tiền

  ppt 56p 1089 377

  Tham khảo tài liệu 'bài 3: kế toán vốn bằng tiền misa', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Kế toán vật tư

  ppt 33p 421 179

  Nội dung: Nguyên tắc hạch toán, Mô hình hóa hoạt động nhập, xuất kho, Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư, Thực hành trên PMKT.

 5. Kế toán tài sản cố định

  ppt 41p 580 260

  Tham khảo tài liệu 'bài 5: kế toán tài sản cố định misa', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Bài giảng: Kế toán tiền lương

  ppt 33p 1065 415

  "Bài giảng: Kế toán tiền lương" nhằm giúp bạn nắm vững các kiến thức về nguyên tắc hạch toán kế toán tiền lương, mô hình hóa hoạt động tiền lương, sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương, kế toán tiền lương trên phần mềm kế toán. Cùng tham khảo để hiểu rõ nội dung bài giảng này nhé.

 7. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

  ppt 34p 919 343

  Nội dung: Nguyên tắc hạch toán, Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu, Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng, Kế toán bán hàng trên PMKT.

 8. Kế toán thuế

  ppt 30p 647 401

  Nội dung: Nguyên tắc hạch toán kế toán thuế, Mô hình hóa hoạt động kế toán thuế, Sơ đồ hạch toán kế toán thuế, Kế toán thuế trên PMKT.

 9. Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

  ppt 44p 1020 436

  Tham khảo tài liệu 'bài 10: kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính misa', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản