Bài giảng, giáo trình Kinh tế xây dựng dành cho các bạn sinh viên ngành kinh tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.466
lượt xem
92
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Bài giảng, giáo trình Kinh tế xây dựng dành cho các bạn sinh viên ngành kinh tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn nhất của nền kinh tế quốc dân,cũng ảnh hưởng một phần rất lớn đến nền kinh tế nước ta, đây là bộ sưu tập gồm những giáo trình bài giảng hay nhất về kinh tế xây dựng mời các bạn sinh viên kinh tế, xây dựng tham khảo và nghiên cứu.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bài giảng, giáo trình Kinh tế xây dựng dành cho các bạn sinh viên ngành kinh tế

 1. Giáo trình kinh tế xây dựng

  pdf 143p 774 402

  Giáo trình kinh tế xây dựng cung cấp cho bạn đọc các nội dung cơ bản như: Cơ sở lý luận về kinh tế trong đầu tư và thiết kế xây dựng, cấu tạo bộ máy doanh nghiệp thiết kế và tổ chức thiết kế công trình, phương pháp đánh giá giải pháp thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp về mặt kinh tế,...Giáo trình phục vụ cho các giáo viên, sinh viên bộ môn Kinh tế xây dựng tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập.

 2. Bài giảng Kinh tế xây dựng

  pdf 97p 350 150

  Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm của xã hội nói riêng cũng như sản xuất của xã hội nói chung bao giờ cũng có hai mặt: kỹ thuật và xã hội. - Mặt kỹ thuật của sản xuất do các môn khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật nghiên cứu. - Mặt xã hội của sản xuất do các môn kinh tế ngành nghiên cứu. Sản xuất ngày càng phát triển, sự phân công lao động xã hội ngày càng chặt chẽ, sâu sắc và phức tạp dẫn đến sự phân hoá khoa học kinh tế cũng diễn...

 3. Bài giảng môn kinh tế xây dựng

  pdf 99p 181 55

  Ngành xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, nó chiếm vị trí chủ chốt ở khâu cuối cùng trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định.

 4. Kinh tế xây dựng và quản lý ( ĐH Nguyễn Tất Thành ) - Chương 1

  ppt 27p 90 21

  Ngành xây dựng vừa là hoạt động sản xuất vừa là hoạt động nghệ thuật nên quá trình phát triển của nó vừa chịu ảnh hưởng của phương thức sản xuất vừa chịu ảnh hưởng của nhân tố thuộc kiến trúc thượng tầng của một hình thái xã hội nhất định. Là ngành sản xuất vật chất xuất hiện sớm nhất trong lịch sử phát triển của nhân loại nhưng lại có tốc độ phát triển khoa học công nghệ chậm so với nhiều nghành khác. Về tổ chức sản xuất ngành xây dựng cũng chậm phát triển hơn. Ơ TâyÂu hình...

 5. Kinh tế xây dựng và quản lý ( ĐH Nguyễn Tất Thành ) - Chương 2

  ppt 37p 93 20

  Quản trị tích hợp DA Quản lý quy mô DA : Thủ tục hình thành DA; hoạch định quy mô DA; kiểm soát sự thay đổi của quy mô; kiểm tra quy mô của DA. Quản lý thời gian của DA : Xác định các công tác; trình tự thực hiện các công tác; ước lượng thời gian hoàn thành công tác; lập tiến độ/kế hoạch thực hiện công tác; kiểm soát thời gian thực hiện DA. Quản lý chi phí của DA : Hoạch định tài nguyên của DA; ước lượng chi phí cho DA; thiết lập ngân sách cho DA; kiểm...

 6. Kinh tế xây dựng và quản lý ( ĐH Nguyễn Tất Thành ) - Chương 3

  ppt 36p 102 24

  HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Theo Luật Xây dựng (năm 2003), hoạt động xây dựng bao gồm các công việc sau : Lập quy hoạch xây dựng (QH vùng, QH chi tiết, QH dự án…). Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế – kỹ thuật). Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình. Thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình. QLDA đầu tư xây dựng công trình. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Bảo trì, bảo hành, giải quyết sự...

 7. Kinh tế xây dựng và quản lý ( ĐH Nguyễn Tất Thành ) - Chương 4

  ppt 20p 91 24

  Khái niệm về thiết kế Công tác thiết kế thuộc về giai đoạn thực hiện dự án ban đầu của công trình cần xây dựng, bao gồm một số công việc chủ yếu như: Lập và duyệt các phương án thiết kế công trình. Tổ chức quản lý công tác thiết kế.v.v.. Quá trình thiết kế bao gồm: Giai đoạn tiền thiết kế (lập dự án đầu tư, thiết kế tiền khả thi và thiết kế khả thi); Giai đoạn thiết kế chính thức; Giai đoạn sau thiết kế (giám sát tác giả, theo dõi thực hiện xây dựng trên thực địa để điều chỉnh và...

Đồng bộ tài khoản