Bài giảng Ngữ văn 7 bài 28: Phép liệt kê

Chia sẻ: duongtran99 | Ngày:

Trong quá trình nói và viết người ta thường sắp xếp nối tiếp hàng loạt các từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của đời sống thực tế hay của tư tưởng, tình cảm. Cách viết như vậy ta gọi là phép tu từ gì? Bài học hôm nay sẽ giúp ta hiểu rõ điều đó.

Tài liệu trong BST: Bài giảng Ngữ văn 7 bài 28: Phép liệt kê

 

  1. Bài giảng Ngữ văn 7 bài 28: Phép liệt kê

    ppt 32p 13 1

    Trong quá trình nói và viết người ta thường sắp xếp nối tiếp hàng loạt các từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của đời sống thực tế hay của tư tưởng, tình cảm. Cách viết như vậy ta gọi là phép tu từ gì? Bài học hôm nay sẽ giúp ta hiểu rõ điều đó.

Tài liệu trong bộ sưu tập  

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản