Bài giảng Sinh học 11 bài 35: Hoocmôn thực vật

Chia sẻ: NGUYEN KIM PHUNG | Ngày: | 6 tài liệu

0
924
lượt xem
8
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Bài giảng Sinh học 11 bài 35: Hoocmôn thực vật
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập các bài giảng về Hoocmôn thực vật trình bày kiến thức về các dạng hoocmôn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật tổng hợp các kiến thức cở bản đồng thời với những hình ảnh minh họa sinh động góp phần giúp các học sinh dễ nhớ bài. Các tài liệu với nhiều cách giảng hay sẽ giúp cho việc dạy và học được đạt hiệu quả nhất.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bài giảng Sinh học 11 bài 35: Hoocmôn thực vật

  1. Bài giảng Sinh học 11 bài 35: Hoocmôn thực vật

    ppt 50p 271 81

    Bộ sưu tập các bài giảng về Hoocmôn thực vật trình bày kiến thức về các dạng hoocmôn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật tổng hợp các kiến thức cở bản đồng thời với những hình ảnh minh họa sinh động góp phần giúp các học sinh dễ nhớ bài. Các tài liệu với nhiều cách giảng hay sẽ giúp cho việc dạy và học được đạt hiệu quả nhất.

Đồng bộ tài khoản