Bài giảng Sinh học 11 bài 35: Hoocmôn thực vật

Chia sẻ: kimngan161998 | Ngày:

Bộ sưu tập các bài giảng về Hoocmôn thực vật trình bày kiến thức về các dạng hoocmôn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật tổng hợp các kiến thức cở bản đồng thời với những hình ảnh minh họa sinh động góp phần giúp các học sinh dễ nhớ bài. Các tài liệu với nhiều cách giảng hay sẽ giúp cho việc dạy và học được đạt hiệu quả nhất.

Tài liệu trong BST: Bài giảng Sinh học 11 bài 35: Hoocmôn thực vật

 

  1. Bài giảng Sinh học 11 bài 35: Hoocmôn thực vật

    ppt 50p 18 4

    Bộ sưu tập các bài giảng về Hoocmôn thực vật trình bày kiến thức về các dạng hoocmôn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật tổng hợp các kiến thức cở bản đồng thời với những hình ảnh minh họa sinh động góp phần giúp các học sinh dễ nhớ bài. Các tài liệu với nhiều cách giảng hay sẽ giúp cho việc dạy và học được đạt hiệu quả nhất.

Tài liệu trong bộ sưu tập  

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản