Bộ bài giảng hay về mạng máy tính của ĐH Khoa học tự nhiên

Chia sẻ: Bui Tu | Ngày: | 9 tài liệu

0
355
lượt xem
23
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Bộ bài giảng hay về mạng máy tính của ĐH Khoa học tự nhiên
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng về mạng máy tính của ĐH khoa học tự nhiên sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản về mạng máy tính theo hướng liên hệ trực tiếp đến mô hình mạng dùng bộ giao thức truyền thông TCP/IP, các mô hình, tầng mạng, phương thức truyền dẫn,...giúp các bạn học tập và nghiên cứu về mạng được được tốt hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng hay về mạng máy tính của ĐH Khoa học tự nhiên

 1. Mạng máy tính - Chương 1 Tổng quan

  pdf 46p 92 21

  Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 01 tổng quan', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Mạng máy tính - Chương 2 Địa chỉ Ip và chia Subnet

  pdf 28p 144 37

  Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 02 địa chỉ ip và chia subnet', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Mạng máy tính - Chương 3 Mô hình OSI và TCP/IP

  pdf 25p 102 22

  Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 03 mô hình osi và tcp/ip', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Mạng máy tính - Chương 3 Tầng ứng dụng

  pdf 50p 89 15

  Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 03 tầng ứng dụng', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Mạng máy tính - Chương 3 Tầng vận chuyển

  pdf 69p 93 11

  Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 03 tầng vận chuyển', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. MẠNG MÁY TÍNH - Chương 03 Tầng mạng

  pdf 59p 73 7

  Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 03 tầng mạng', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Mạng máy tính - Chương 3 Tầng liên kết dữ liệu

  pdf 73p 93 9

  Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 03 tầng liên kết dữ liệu', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Mạng máy tính - Chương 4 Phương tiện truyền dẫn

  pdf 35p 83 8

  Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 04 phương tiện truyền dẫn', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Mạng máy tính - Chương 5 Thiết bị mạng

  pdf 33p 60 6

  Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 05 thiết bị mạng', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản