BST bộ bài giảng Hành vi tổ chức cực hay

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | 12 tài liệu

2
4.707
lượt xem
632
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

BST bộ bài giảng Hành vi tổ chức cực hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Hành vi tổ chức được với 11 slide trình bày khoa học nhưng dễ hiểu giúp các bạn nắm những khái niệm cơ bản, cung cấp kiến thức nhà quản lý cần có.

Lưu

Hành vi tổ chức là môn khoa học nghiên cứu một cách có hệ thống về các hành vi và thái độ của con người trong một tổ chức và sự tương tác giữa hành vi của con người với tổ chức. Cùng tìm hiểu trọn bộ bài giảng Hành vi tổ chức để có cái nhìm sâu hơn về đề tài này. Chúc các thành công trên con đường trở thành nhà quản trị chuyên nghiệp.

Tài liệu trong BST: BST bộ bài giảng Hành vi tổ chức cực hay

 1. Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 1: Giới thiệu chung về hành vi tổ chức

  ppt 30p 252 44

  Nội dung chương 1 gồm có: Định nghĩa hành vi tổ chức, mô tả những công việc của nhà quản lý, trình bày những thách thức mà hành vi tổ chức đối mặt, xác định những đóng góp của các lĩnh vực khoa học khác đến hành vi tổ chức, trình bày những lý do mà các nhà quản lý cần có kiến thức hành vi tổ chức.

 2. Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân

  ppt 50p 231 28

  Mục tiêu của chương là: Nhận biết những đặc tính tiểu sử quan trọng, xác định hai dạng khả năng của cá nhân, ảnh hưởng của tính cách đến công việc, định hình hành vi của những người khác, làm rõ vấn đề học tập trong tổ chức. Mời các bạn tham khảo!

 3. Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 3: Nhận thức và ra quyết định cá nhân

  ppt 24p 321 49

  Sau khi học xong chương này chúng ta có thể: Giải thích hai người khác nhau nhìn cùng một sự việc và diễn giải khác nhau như thế nào, trình bày 3 nhân tố của quy kết, giới thiệu những sai lệch trong nhận thức, trình bày mối liên hệ giữa nhận thức và ra quyết định,...Mời các bạn tham khảo!

 4. Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 5: Động viên người lao động

  ppt 42p 227 29

  Kết thúc chương này chúng ta có thể: Trình bày quy trình động viên, mô tả bậc thang nhu cầu của Maslow, giới thiệu học thuyết X, học thuyết Y trình bày học thuyết hai nhân tố, làm sáng tỏ học thuyết mong đợi,... Mời các bạn tham khảo!

 5. Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 6: Cơ sở hành vi của nhóm

  ppt 39p 248 35

  Sau khi học xong chương này các bạn có thể nắm các kiến thức sau: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm, liệt kê những điểm mạnh và điểm yếu ra quyết định theo nhóm, các kỹ thuật ra quyết định nhóm.

 6. Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 7: Truyền thông trong nhóm

  ppt 26p 213 28

  Nội dung chương 7 gồm có: Mô tả quy trình truyền thông,so sánh hiệu quả của các dạng truyền thông chính thức, xác định những ảnh hưởng của tin hành lang, giải thích tầm quan trọng về độ phong phú của các kênh nhằm cải thiện kỹ năng truyền thông hiệu quả, ...Mời các bạn tham khảo!

 7. Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 8: Lãnh đạo trong một nhóm

  ppt 25p 210 23

  Kết thúc chương này các bạn có thể nắm vững các vấn đề như sau: Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý, tóm tắt những kết luận của lý thuyết cá tính điển hình, tìm hiểu về các học thuyết hành vi,...Mời các bạn tham khảo!

 8. Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 9: Quyền lực và mâu thuẫn trong nhóm

  ppt 32p 201 30

  Mục tiêu chương 9: Tương phản giữa lãnh đạo và quyền lực, các định bốn dạng quyền lực cơ bản, làm rõ những nguyên nhân tạo nên tính phụ thuộc trong mối quan hệ quyền lực, liệt kê 7 mục tiêu quyền lực. Mời các bạn tham khảo!

 9. Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 10: Cơ cấu tổ chức

  ppt 44p 208 27

  Mục tiêu chương 10: Trình bày những yếu tố xác định cơ cấu tổ chức, trình bày những đặc điểm của các dạng cơ cấu tổ chức, tìm ra tính tương phản giữa cơ cấu cơ học và cơ cấu hữu cơ, trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức. Mời các bạn tham khảo!

 10. Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 11: Văn hóa tổ chức

  ppt 18p 236 45

  Mục tiêu chương 11 giúp các bạn trình bày thể chế hóa và sự liên quan của thể chế hóa đến văn hóa tổ chức, các định những đặc điểm chung làm nên văn hóa tổ chức, tương phản giữa những nền văn hóa mạnh và yếu,... Mời các bạn tham khảo!

 11. Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 4: Giá trị, thái độ và hài lòng với công việc

  ppt 26p 195 26

  Kết thúc chương này chúng ta có thể: Phân biệt giữa giá trị sau cùng và giá trị phương tiện, liệt kê những giá trị chủ yếu của lực lượng lao động ngày này, xác định 5 phạm trù văn hóa quốc gia, giới thiệu 3 thành phần thái độ,...Mời các bạn tham khảo!

Đồng bộ tài khoản