Các bài giảng Thực hành SPSS trong kinh tế dành cho sinh viên

Chia sẻ: Nguyen Thi Binh | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.014
lượt xem
64
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Các bài giảng Thực hành SPSS trong kinh tế dành cho sinh viên
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SPSS là một chương trình máy tính phục vụ công tác thống kê. Nhằm giúp các bạn sinh viên và nghiên cứu sinh sử dụng tốt phần mềm SPSS trong phân tích dữ liệu nghiên cứu bộ sưu tập sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích trong việc hướng dẫn thực hành SPSS.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các bài giảng Thực hành SPSS trong kinh tế dành cho sinh viên

 1. Chương 1. Phân loại dữ liệu, mã hóa và nhập liệu

  ppt 14p 95 11

  Chương 1. Phân loại dữ liệu, mã hóa và nhập liệu - Hãy xếp hạng các chủ đề sau đây trên báo SGTT tùy theo mưc độ quan tâm của Anh/chị/ông/bà đối với từng loại chủ đề? (chủ đề nào quan tâm nhất thì ghi số 1, quan tâm thứ nhì thì ghi số 2, quan tâm thứ ba thì ghi số 3)

 2. Chương 3. Tóm tắt và trình bày dữ liệu – (thống kê mô tả)

  ppt 15p 385 57

  Chương 3. Tóm tắt và trình bày dữ liệu (thống kê mô tả) - 3.1. Phương pháp và công cụ; 3.2. Bảng tần số; 3.3. Các đại lượng thống kê mô tả; 3.4. Lập bảng tần số đồng thời tính toán các đại lượng thống kê mô tả; 3.5. Mã hoá lại biến; 3.6. Lập bảng tổng hợp nhiều biến; 3.7. Trình bày kết quả bằng đồ thị.

 3. Chương 4. Phân tích các dữ liệu định tính

  ppt 7p 117 21

  Chương 4. Phân tích các dữ liệu định tính - Kiểm định Chi-Square: được sử dụng để kiểm định xem có tồn tại mối quan hệ giữa hai yếu tố đang nghiên cứu trong tổng thể hay không. Kiểm định này phù hợp khi hai yếu tố này là biến định tính hay định lượng rời rạc có ít giá trị.

 4. Chương 5. Phân tích dữ liệu định lượng – kiểm định trung bình

  ppt 5p 140 21

  Chương 5. Phân tích dữ liệu định lượng, kiểm định trung bình - Trong trường hợp cần so sánh trị trung bình về một chỉ tiêu nghiên cứu nào đó giữa hai đối tượng ta quan tâm, chúng ta dùng kiểm định trung bình. Để thực hiện kiểm định trung bình, chúng ta cần có hai biến: 1 biến định lượng để tính trung bình, 1 biến định tính dùng để chia nhóm ra so sánh.

 5. Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA)

  ppt 5p 402 93

  Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA): Khi sử dụng kiểm định t đối với hai mẫu độc lập, trường hợp biến phân lọai có 3 nhóm, chúng ta có thể thực hiện 3 cặp so sánh (1-2,1-3,2-3). Nếu biến phân loại có 4 nhóm, chúng ta có thể phải thực hiện 6 cặp so sánh (1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4).

 6. Chương 7. Phân tích dữ liệu định lượng - Hồi quy tuyến tính

  ppt 6p 114 20

  Chương 7. Phân tích dữ liệu định lượng - Hồi quy tuyến tính: Khi nghiên cứu mối liên hệ giữa 2 biến định lượng, chúng ta có thể sử dụng mô hình hồi quy, trong đó có một biến nguyên nhân (biến độc lập) và một biến kết quả (biến phụ thuộc). Trong trường hợp có nhiều biến nguyên nhân ảnh hưởng đến biến kết quả, ta sẽ có mô hình hồi quy bội.

 7. Chương 8. Kiểm định chi phí tham số

  ppt 11p 96 17

  Chương 8. Kiểm định chi phí tham số - Kiểm định dấu là một thủ tục phi tham số đơn giản nhất được sử dụng cho hai mẫu liên hệ để kiểm định giả thiết phân phối của hai biến là giống nhau. Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon sử dụng luôn các thông tin về độ lớn của các chênh lệch và vì vậy nó mạnh hơn kiểm định dấu.

Đồng bộ tài khoản