Các phương pháp quản lý dự án hiệu quả nhất

Chia sẻ: Thai Quynh | Ngày: | 8 tài liệu

13
27.307
lượt xem
13.044
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Các phương pháp quản lý dự án hiệu quả nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp chỉ đạt được thành công khi có các dự án kinh doanh hoàn hảo, phù hợp và linh hoạt. Làm sao bạn có thể lập nên những dự án như vậy? Các bạn có thể tham khảo tại đây.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các phương pháp quản lý dự án hiệu quả nhất

 1. Xây dựng Dự án

  pdf 4p 2846 2430

  Xây dựng Dự án: Hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án và các câu hỏi chính cần đưa ra trong quá trình xây dựng và thực hiện. Hướng dẫn này bao gồm các phần về: mục đích của kế hoạch dự án, các mục đích và mục tiêu; và thiết lập một kế hoạch hành động.

 2. Master these 10 processes to sharpen your project management skills

  doc 11p 231 135

  Kỹ năng quản trị dự án.

 3. Project management template

  doc 29p 438 261

  Mẫu dùng cho quản trị dự án đơn giản.

 4. Cơ bản về quản lý dự án - Quản lý chi phí.

  pdf 14p 1991 1747

  Tham khảo tài liệu 'cơ bản về quản lý dự án - quản lý chi phí.', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Kỹ thuật quản lý những dự án phức tạp

  pdf 286p 316 196

  This book is about how to model the behaviour of complex projects. It isn’t about how to manage projects—although you’ll be expected to know the basics of project management—and reading this won’t make you into a better project manager. This book is written for analysts and workers in project management who find themselves needing to model how a project behaves.

 6. PROJECT MANAGEMENT made easy

  pdf 272p 233 144

  IS IT POSSIBLE TO DO GOOD WORK, SUCCEED, AND ENJOY THE PROCESS? I’VE found that owning or working for a small business can be challenging, rewarding, and fun all at once. It isn’t always—and when the stuff hits the fan, the fun is the first thing to go. But if we learn how to get organized and stay on top of things, it can be an exciting ride with big rewards along the way and at the end.

Đồng bộ tài khoản