Cẩm nang nhà báo

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | 8 tài liệu

0
985
lượt xem
234
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Cẩm nang nhà báo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khao chuyên khoa báo chí - Gíup các bạn học sinh, sinh viên có những kỹ năng và t hủ thuật trong cách viết báo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Cẩm nang nhà báo

 1. Cẩm nang nhà báo - Phần 1

  pdf 6p 358 189

  Tài liệu tham khao chuyên khoa báo chí - Gíup các bạn học sinh, sinh viên có những kỹ năng và t hủ thuật trong cách viết báo.

 2. Cẩm nang nhà báo - Phần 2

  pdf 34p 308 175

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nhà báo - phần 2', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Cẩm nang nhà báo - Phần 3

  pdf 18p 284 165

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nhà báo - phần 3', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Cẩm nang nhà báo - Phần 4

  pdf 27p 241 158

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nhà báo - phần 4', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Cẩm nang nhà báo - Phần 6

  pdf 26p 210 132

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nhà báo - phần 6', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Cẩm nang nhà báo - Phần 7

  pdf 10p 205 130

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nhà báo - phần 7', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Cẩm nang nhà báo - Phần 8

  pdf 7p 200 127

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nhà báo - phần 8', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Cẩm nang nhà báo - Phần 9

  pdf 5p 196 118

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nhà báo - phần 9', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản