Danh nhân lãnh đạo trong lịch sử

Chia sẻ: camhuong08 | Ngày:

Thời sau giải phóng: (miền Bắc từ sau 1954, miền Nam từ sau 1975 đến năm 1990) Tầng lớp doanh nhân gần như bị phân rã. Họ không xuất hiện và không được công nhận trong xã hội. Các pano, affiche cổ động chỉ có hình ảnh của công - nông - binh, không có doanh nhân và không có...

Tài liệu trong BST: Danh nhân lãnh đạo trong lịch sử

 

 1. Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 1

  pdf 21p 44 12

  "Doanh nhân" là một từ được các phương tiện truyền thông của Việt Nam sử dụng để xác định một thành phần kinh tế tư nhân mới xuất hiện từ sau những năm 90.

 2. Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 9

  pdf 21p 23 5

  Thời sau giải phóng: (miền Bắc từ sau 1954, miền Nam từ sau 1975 đến năm 1990) Tầng lớp doanh nhân gần như bị phân rã. Họ không xuất hiện và không được công nhận trong xã hội. Các pano, affiche cổ động chỉ có hình ảnh của công - nông - binh, không có doanh nhân và không có cả trí thức.

 3. Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 8

  pdf 21p 29 4

  Nhiều người trong số họ là những người xuất chúng và có những hành động yêu nước thiết thực như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà.

 4. Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 7

  pdf 21p 24 6

  Thời thực dân: Tầng lớp doanh nhân Việt Nam thực sự hình thành và phát triển. Về mặt số lượng họ khá đông đảo và bắt đầu một quá trình tích tụ nguồn vốn, tri thức và kinh nghiệm để vươn lên kinh doanh và cạnh tranh lại với tư bản nước ngoài.

 5. Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 6

  pdf 21p 22 5

  Thời phong kiến: Trong câu "Sĩ nông công thương", doanh nhân (các thương gia thời đó) đứng ở cuối các thang bậc của xã hội. Chính vì vậy, khi các thương gia thành công, có nhiều tiền, họ sẽ cố đầu tư cho con học đi thi để được gia nhập vào tầng lớp "sĩ" (quan lại, sĩ phu..." hoặc đem tiền trở về quê mua thật nhiều ruộng đất, bắt đầu một quá trình tự "nông dân hóa" để gia nhập trở lại vào tầng lớp "nông"....

 6. Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 5

  pdf 21p 22 6

  Vai trò chính của doanh nhân là xây dựng các doanh nghiệp, vận hành, phát triển chúng để làm ra hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Doanh nhân phải làm ra lợi nhuận và biết đóng góp cho xã hội.

 7. Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 4

  pdf 21p 28 6

  Doanh nhân còn là những người có được những: (1) năng khiếu đặc biệt về kinh doanh, (2) kỹ năng đặc biệt về kinh doanh và (3) các kinh nghiệm phong phú để ứng dụng trong kinh doanh. Doanh nhân phải là người có năng lực quản lý, quản trị hơn hẳn những người khác.

 8. Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 3

  pdf 21p 22 5

  Thực tế, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng có người thành kẻ bại. Doanh nhân được hiểu là những người chủ chốt trong việc quản trị, điều hành một doanh nghiệp. Đó có thể là những người đại diện cho các cổ đông, cho các chủ sở hữu (thành viên Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) hoặc trực tiếp điều hành các doanh nghiệp (thành viên Ban Giám đốc).

 9. Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 2

  pdf 21p 29 6

  Các doanh nhân xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đều là những con người đã thành đạt trong sự nghiệp của mình, điều này tạo ra một hiệu ứng tâm lý rằng: cứ "được gọi" là doanh nhân có nghĩa là người đó là người có nhiều tiền.

 10. Doanh Nhân, Lãnh Đạo Trong Lịch Sử Phần 10

  pdf 19p 66 45

  Từ 1990 đến nay: Sau Đổi mới, Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân ra đời ngày 21 tháng 12 năm 1990 đã mở đường cho các doanh nghiệp tư nhân ra đời và cùng với đó là sự hồi sinh, phát triển của tầng lớp doanh nhân Việt Nam.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản