Đề thi chứng chỉ A tin học

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 8 tài liệu

0
5.803
lượt xem
1.181
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Đề thi chứng chỉ A tin học
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập là tài liệu tham khảo tốt nhằm giúp Người được cấp chứng chỉ có kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng thành thục các dịch vụ Internet, có kiến thức căn bản và sử dụng được các phần mềm văn phòng

Lưu

Tài liệu trong BST: Đề thi chứng chỉ A tin học

  1. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A - Đề 4

    doc 6p 1298 414

    Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 4', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  2. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A - Đề 3

    doc 4p 896 364

    Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 3', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  3. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A - Đề 14

    doc 4p 856 280

    Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 14', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  4. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A - Đề 2

    doc 4p 600 268

    Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 2', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  5. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A - Đề 1

    doc 5p 753 280

    Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 1', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  6. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A - Đề 5

    doc 5p 590 246

    Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 5', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  7. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A - Đề 6

    doc 4p 813 253

    Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 6', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  8. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A - ĐỀ 2

    doc 2p 725 220

    TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A.

Đồng bộ tài khoản