Giáo án Hóa học 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Chia sẻ: Yến Vy | Ngày: | 13 tài liệu

3
12.453
lượt xem
369
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Giáo án Hóa học 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưu

Tài liệu trong BST: Giáo án Hóa học 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

 1. Giáo án bài 34 Hóa học 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

  doc 4p 158 22

  Học sinh biiết được: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. Phân loại hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó. Kỹ năng: Phân biệt được các chất hữu cơ hay các chất vô cơ theo CTPT. Quan sát thí nghiệm rút ra kết luận.

 2. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ - Giáo án bài 34 chương 4 Hóa 9

  doc 4p 104 6

  Học sinh biết được : Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ . Phân loại hợp chất hữu cơ . Công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó. Kĩ năng : Phân biệt các chất hữu cơ hay vô cơ theo CTPT. Quan sát TN rút ra kết luận.

 3. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ – Bài 34 chương 4 Hóa 9

  doc 3p 97 4

  Sau bài này HS phải biết được khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Phân loại hợp chất hữu cơ. Kĩ năng phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo CTPT, phân loại chất hữu cơ theo hai loại hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocachon.

 4. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ - Giáo án bài 34 Hóa 9

  doc 3p 82 3

  Học sinh sơ bộ hiểu về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ, nắm được cách phân loại các hợp chất hữu cơ. Phân biệt các chất hữu cơ hay vô cơ theo CTPT. Quan sát TN rút ra kết luận. Tính phần trăm các nguyên tố trong một hợp chất hữu cơ

 5. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ - Giáo án Hóa học 9

  doc 2p 82 6

  Học sinh hiểu thế nào là hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Nắm được cách phân loại các hợp chất hữu cơ. Kỹ năng : Phân biệt được các chất hữu cơ thông thường và các chất vô cơ. Thái độ Ý thức học tập.

 6. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ - Giáo án Chương 4 Hóa học 9

  doc 4p 85 5

  HS hiểu thế nào là hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ . Nắm được cách phân loại, các hợp chất hữu cơ . Kỹ năng phân biệt các chất hữu cơ thông thường với các chất vô cơ . Rèn luyện ý thức nghiêm túc, cẩn thận … trong học tập, thực hành hóa học.

 7. Giáo án Hóa 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

  doc 3p 82 3

  Học sinh biết: Thế nào là hợp chất hữu cơ. Phân biệt được chất hữu cơ thông thường với chất vô cơ. Nắm được cách phân biệt các loại hợp chất hữu cơ. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân biệt các hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần phân tử.

 8. Giáo án Hóa học 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

  doc 5p 168 13

  Tuyển chọn các giáo án được biên soạn chi tiết bài Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Hóa học lớp 9 dành cho quý bạn đọc tham khảo. Tuyển chọn các giáo án được biên soạn chi tiết bài Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Hóa học lớp 9 dành cho quý bạn đọc tham khảo. Qua bài học, học sinh nắm được Khái niệm về hợp chất hữu cơ, khái niệm và hóa học hữu cơ. Phân loại được hợp chất hữu cơ. Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo CTPT, phân loại chất hữu cơ theo hai loại hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocachon. Lập được công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần %.

 9. Giáo án Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ – Bài 34 Hóa 9

  doc 3p 88 7

  Mục tiêu bài học: Kiến thức: hiểu được thế nào là hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. Nắm được cách phân loại. Phân biệt được các chất hữu cơ thông dụng và chất vô cơ. Kỹ năng: Phân biệt các hợp chất hữu cơ với các hợp chất vô cơ. Viết được các công thức hợp chất hữu cơ.

 10. Gián án chương 4 bài 34 Hóa học 9: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

  doc 3p 73 5

  Học sinh hiểu được khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Phân loại hợp chất hữu cơ. Kĩ năng phân biệt được các chất hữu cơ hay các chất vô cơ theo CTPT. Quan sát TN, rút ra KL. Tính phần trăm các nguyên tố trong một hợp chất hữu cơ.

Đồng bộ tài khoản