THAM KHẢO 6 TÀI LIỆU TRONG BST

Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo án Ngữ văn 6 bài 29 bài: Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử

Chia sẻ: Tran Linh | Ngày: | 6 tài liệu

0
353
lượt xem
4
download

Học sinh nắm được khái niệm văn bản nhật dụng và hiểu được ý nghĩa “chứng nhân lịch sử” của cầu Long Biên. Rèn cho các em kĩ năng cảm nhận, phân tích bài văn bản nhật dụng, tư duy ngôn ngữ, tư duy hình tượng. Chúc các em luôn học tập tốt.

Tài liệu trong BST: Giáo án Ngữ văn 6 bài 29 bài: Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử

  1. Giáo án Ngữ văn 6 bài 29 bài: Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử

    doc 15p 3 0

    Học sinh nắm được khái niệm văn bản nhật dụng và hiểu được ý nghĩa “chứng nhân lịch sử” của cầu Long Biên. Rèn cho các em kĩ năng cảm nhận, phân tích bài văn bản nhật dụng, tư duy ngôn ngữ, tư duy hình tượng. Chúc các em luôn học tập tốt.

Đồng bộ tài khoản