Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng hay nhất

Chia sẻ: Bành Thị Liễu | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.753
lượt xem
125
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng " được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật- nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề.

Lưu

Tài liệu trong BST: Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng hay nhất

 1. Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 5

  pdf 35p 310 155

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 5', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 1

  pdf 35p 1043 344

  Tài liệu " Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng " được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật- nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề

 3. Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 2

  pdf 35p 519 234

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 2', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 3

  pdf 35p 359 184

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 3', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 4

  pdf 35p 315 156

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 4', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 6

  pdf 35p 282 144

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 6', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 7

  pdf 35p 279 135

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 7', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 8

  pdf 35p 314 138

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 8', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 9

  pdf 35p 310 138

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 9', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 10

  pdf 33p 286 136

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng part 10', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản