Học Đại số tuyến tính hiệu quả với bộ bài giảng của Ts. Đặng Văn Vinh

Chia sẻ: Ho Nhi | Ngày: | 9 tài liệu

3
10.506
lượt xem
564
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Học Đại số tuyến tính hiệu quả với bộ bài giảng của Ts. Đặng Văn Vinh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập Đại số tuyến tính do Ts. Đặng Văn Vinh biên soạn gồm kiến thức ma trận, định thức, hệ phương trình, véc tơ, ánh sáng tuyến tính, không gian Euclid,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được các nội dung kiến thức cần thiết và học tốt môn học đại số tuyến tính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Học Đại số tuyến tính hiệu quả với bộ bài giảng của Ts. Đặng Văn Vinh

 1. Bài giảng Đại số tuyến tính (ĐH Bách khoa Tp.HCM) - Chương 0 Số phức

  pdf 52p 318 52

  Nội dung trong chương này gồm: Dạng đại số của số phức. Dạng lượng giác của số phức. Dạng mũ của số phức. Nâng số phức lên lũy thừa. Khai căn số phức. Định lý cơ bản của đại số. Mời các bạn tham khảo để nắm được các nội dung của tài liệu.

 2. Bài giảng Giải tích 2 (ĐH Bách khoa Tp.HCM) - Đại số tuyến tính - Chương 1 Ma trận

  pdf 45p 245 54

  Nội dung trong chương này gồm: Định nghĩa ma trận và ví dụ. Các phép biến đổi sơ cấp. Các phép toán đối với ma trận. Hạng của ma trận. Ma trận nghịch đảo. Để nắm rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

 3. Bài giảng Đại số tuyến tính (ĐH Bách khoa Tp.HCM) - Chương 2 Định thức

  pdf 52p 243 34

  Nội dung cần tìm hiểu trong chương này gồm: Định nghĩa định thức và ví dụ. Tính chất của định thức. Khai triển Laplace. Để nắm được các nội dung kiến thức trên, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu nhé!

 4. Bài giảng Đại số tuyến tính (ĐH Bách khoa Tp.HCM) - Chương 3 Hệ phương trình tuyến tính

  pdf 30p 294 53

  Nội dung cần tìm hiểu và nắm các kiến thức trong chương này gồm: Hệ phương trình tuyến tính tổng quát và hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

 5. Bài giảng Đại số tuyến tính (ĐH Bách khoa Tp.HCM) - Chương 4 Không gian vec tơ

  pdf 41p 292 38

  Nội dung cần tìm hiểu trong chương này gồm: Định nghĩa và các ví dụ. Độc lập tuyến tính. Hạng của họ véc tơ. Cơ sở và chiều. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được các nội dung cần thiết.

 6. Bài giảng Đại số tuyến tính (ĐH Bách khoa Tp.HCM) - Chương 4 Không gian vec tơ (tt)

  pdf 33p 222 25

  Nội dung cần tìm hiểu trong phần này gồm: Tọa độ véc tơ. Không gian con. Tổng và giao của hai không gian con. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được các nội dung kiến thức cần thiết của môn học này.

 7. Bài giảng Đại số tuyến tính (ĐH Bách khoa Tp.HCM) - Chương 5 Không gian Euclid

  pdf 37p 360 73

  Nội dung trong chương này gồm: Tích vô hướng của hai véctơ, các khái niệm liên quan. Bù vuông góc của không gian con. Quá trình trực giao hóa Gram – Schmidt. Hình chiếu vuông góc, khoảng cách đến không gian con.

 8. Bài giảng Đại số tuyến tính (ĐH Bách khoa Tp.HCM) - Chương 6 Ánh xạ tuyến tính

  pdf 43p 631 216

  Nội dung cần tìm hiểu trong chương này gồm: Định nghĩa và ví dụ. Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính. Ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở. Ma trận chuyển cở sở, đồng dạng.

 9. Bài giảng Đại số tuyến tính (ĐH Bách khoa Tp.HCM) - Chương 7 Trị riêng, véctơ riêng

  pdf 92p 227 30

  Nội dung trong chương này gồm: Trị riêng, véctơ riêng của ma trận. Chéo hóa ma trận. Chéo hóa ma trận đối xứng bởi ma trận trực giao. Trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính. Chéo hóa ánh xạ tuyến tính. Dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn các nội dung trên.

Đồng bộ tài khoản