Học tốt Quản trị tác nghiệp qua bộ bài giảng của TS Đào Minh Anh

Chia sẻ: Asdfcs Fsdfd | Ngày: | 8 tài liệu

0
818
lượt xem
39
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Học tốt Quản trị tác nghiệp qua bộ bài giảng của TS Đào Minh Anh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Quản trị tác nghiệp của TS Đào Minh Anh trường Đại học ngoại thương nhằm trình bày khái niệm, chức năng cơ bản của Quản trị tác nghiệp.

Lưu
Các nhà lãnh đạo của những doanh nghiệp hàng đầu thế giới vẫn khẳng định “người nào việc nấy, đúng lúc, đúng nơi”. Đó là nguyên lý vẫn còn giá trị quản trị của nó. Và quản trị tác nghiệp chính là “bây giờ” và “nơi đây” cho sự tồn tại của doanh nghiệp. Nhờ vậy ban giám đốc đảm nhận tốt vai trò lãnh đạo.

Tài liệu trong BST: Học tốt Quản trị tác nghiệp qua bộ bài giảng của TS Đào Minh Anh

 1. Bài giảng Quản trị tác nghiệp ( Đào Minh Anh) - Chương 1 Giới thiệu

  ppt 27p 92 22

  Nội dung bài giảng: trình bày các khái niệm về quản trị sản xuất và dịch vụ. Lịch sử hình thành và phát triển của quản trị sản xuất, đồng thời nêu chức năng cơ bản của nhà quản trị sản xuất và dịch vụ.

 2. Bài giảng Quản trị tác nghiệp ( Đào Minh Anh) - Chương 2 Dự báo nhu cầu sản phẩm

  ppt 49p 178 42

  Dự báo là dự tính và báo trước các sự việc sẽ diễn ra trong tương lai một cách có cơ sở. Dự báo nhu cầu sản phẩm là việc đánh giá nhu cầu tương lai của các sản phẩm, dịch vụ. Dự báo nhu cầu thường được gọi là dự báo bán hàng.

 3. Bài giảng Quản trị tác nghiệp ( Đào Minh Anh) - Chương 3 Thiết kế sản phẩm và hoạch định công suất

  ppt 40p 84 31

  Thiết kế sản phẩm: là quá trình gồm nhiều hoạt động liên kết chặt chẽ với nhau từ khâu nghiên cứu xác định nhu cầu của thị trường, hình thành ý tưởng về sản phẩm, lập kế hoạch khảo sát, đến tiến hành thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất thử, đưa sản phẩm vào tiêu dùng thử, đánh giá kiểm định và đưa vào sản xuất đại trà.

 4. Bài giảng Quản trị tác nghiệp ( Đào Minh Anh) - Chương 4 Tổ chức sản xuất

  ppt 54p 123 38

  Nội dung bài giảng: trình bày khái quát chung về tổ chức sản xuất. Phân bổ thiết bị, hoạch định quy trình lao động và chuẩn bị nguồn nhân lực.

 5. Bài giảng Quản trị tác nghiệp ( Đào Minh Anh) - Chương 5 Quản trị dự trữ

  ppt 42p 107 34

  Quản trị dự trữ: là một quá trình doanh nghiệp thiết lập một hệ thống theo dõi các loại hàng hóa dự trữ trong doanh nghiệp và ra quyết định số lượng.

 6. Bài giảng Quản trị tác nghiệp ( Đào Minh Anh) - Chương 6 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

  ppt 22p 176 54

  Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) là hệ thống hoạch định và xây dựng lịch trình về những nhu cầu nguyên liệu, linh kiện cần thiết cho sản xuất trong từng giai đoạn, dựa trên việc phân chia thành nhu cầu độc lập và nhu cầu phụ thuộc.

 7. Bài giảng Quản trị tác nghiệp ( Đào Minh Anh) - Chương 7 Quản trị dịch vụ

  ppt 21p 102 31

  Quá trình cung cấp và sử dụng diễn ra đồng thời. Có sự tham gia của khách hàng vào quá trình cung cấp dịch vụ. Khả năng hữu hạn trong việc lưu kho sản phẩm. Chất lượng của hệ thống dịch vụ khó đo lường và đánh giá.

 8. Bài giảng Quản trị tác nghiệp ( Đào Minh Anh) - Chương 8 Quản trị chất lượng

  ppt 17p 68 16

  Chất lượng là gì? Philip Crosby: Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng W. Edwards Deming: Chất lượng là mức độ có thể dự báo được về tính đồng nhất và có thể tin cậy được của sản phẩm với chi phí thấp và phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Đồng bộ tài khoản