Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.892
lượt xem
677
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật” đưa ra những hiểu biết về vi sinh vật, đưa ra những lợi ích của vi sinh vật đến viêc chế biến và bảo quan thực phẩm, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, mang lại lợi ích về kinh tế và nhất là bảo vệ sưc khỏe của con người

Lưu

Tài liệu trong BST: Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật

 1. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 1

  pdf 14p 124 54

  tài liệu “Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật” đưa ra những hiểu biết về vi sinh vật, đưa ra những lợi ích của vi sinh vật đến viêc chế biến và bảo quan thực phẩm, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, mang lại lợi ích về kinh tế và nhất là bảo vệ sưc khỏe của con người

 2. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 9

  pdf 14p 69 20

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 9', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 8

  pdf 14p 102 18

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 8', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 7

  pdf 14p 75 19

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 7', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 6

  pdf 14p 81 19

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 6', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 5

  pdf 14p 79 21

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 5', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 4

  pdf 14p 85 23

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 4', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 3

  pdf 14p 83 24

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 3', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 2

  pdf 14p 80 30

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 2', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 10

  pdf 8p 78 18

  Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn bảo quản, chế biến thực phẩm nhờ vi sinh vật part 10', văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản