Luật chứng khoán: Tổng hợp những báo cáo khoa học hay nhất

Chia sẻ: Payphone_1 Payphone_1 | Ngày: | 9 tài liệu

0
444
lượt xem
8
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Luật chứng khoán: Tổng hợp những báo cáo khoa học hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Chứng khoán (CK) được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2007 đã góp phần tạo môi trường minh bạch cho hoạt động kinh doanh, đầu tư CK. Bộ sưu tập giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định, quy luật đầu tư chứng khoán.

Lưu

Tài liệu trong BST: Luật chứng khoán: Tổng hợp những báo cáo khoa học hay nhất

 1. Báo cáo " Những bất cập của Luật Chứng khoán và kiến nghị giải pháp hoàn thiện"

  pdf 13p 69 12

  Luật Chứng khoán (CK) được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2007 đã góp phần tạo môi trường minh bạch cho hoạt động kinh doanh, đầu tư CK

 2. Báo cáo " Một số vấn đề về Dự thảo luật chứng khoán liên quan đến chào bán chứng khoán ra công chúng "

  pdf 7p 25 4

  Một số vấn đề về Dự thảo luật chứng khoán liên quan đến chào bán chứng khoán ra công chúng Trong các tác phẩm từ “Yêu sách tám điểm”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường kách mệnh” đến “Tuyên ngôn độc lập” và “Di chúc”

 3. Báo cáo " Luật chứng khoán - những nội đổi mới chủ yếu và quan trọng "

  pdf 7p 23 4

  Luật chứng khoán - những nội đổi mới chủ yếu và quan trọng Trong Luật về công nghệ gen, Điều 38 quy định về xử phạt hành chính và Điều 39 quy định trách nhiệm hình sự của các hành vi bị coi là tội phạm hoặc trong Bộ luật về lương thực, thực phẩm có hai điều luật là Điều 58 và Điều 59 quy định các hành vi bị coi là tội phạm v.v..

 4. Báo cáo " Một số vấn đề pháp lý về công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán Việt Nam năm 2006 "

  pdf 9p 34 3

  Một số vấn đề pháp lý về công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán Việt Nam năm 2006 Những điều luật quy định về tội phạm cũng như về vi phạm hành chính trong các luật chuyên biệt này là một bộ phận của các luật chuyên biệt nhưng lại có ý nghĩa góp phần đảm bảo cho các luật chuyên biệt được tuân thủ trong thực tế.

 5. Báo cáo " Tính thống nhất của các quy định về chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp năm 2005 và luật chứng khoán năm 2006 "

  pdf 6p 28 4

  Tính thống nhất của các quy định về chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp năm 2005 và luật chứng khoán năm 2006 Pháp lệnh trừng trị tội hối lộ (năm 1981), Pháp lệnh trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép (năm 1982) v.v.. Văn bản quy phạm pháp luật quy định được nhiều nhóm tội phạm nhất trong giai đoạn này là Sắc luật số 03 năm 1976.

 6. Báo cáo " Luật chứng khoán với việc mở rộng cơ hội đầu tư và khuyến khích đầu tư "

  pdf 8p 24 3

  Luật chứng khoán với việc mở rộng cơ hội đầu tư và khuyến khích đầu tư Quan niệm nguồn của pháp luật hình sự (theo nghĩa hẹp) chỉ là BLHS là quan niệm không còn phù hợp với xu thế và điều kiện hiện nay.

 7. Báo cáo " Tính hiệu quả của Luật chứng khoán - sự tiếp cận từ góc độ kinh tế học pháp luật"

  pdf 7p 55 17

  Tính hiệu quả của Luật chứng khoán - sự tiếp cận từ góc độ kinh tế học pháp luật Về mặt lí luận, mục đích của việc xây dựng BLHS không phải để thay thế và loại trừ tất cả các luật và nếu mục đích đó có được đặt ra thì BLHS cũng không thể thực hiện được mục đích đã được đặt ra đó.

 8. Báo cáo " Chế độ công bố thông tin theo Luật chứng khoán năm 2006 "

  pdf 7p 19 3

  Chế độ công bố thông tin theo Luật chứng khoán năm 2006 Trong khi đó vẫn phải đảm bảo tính phù hợp, tính toàn diện của ngành luật hình sự.(13) Ngành luật hình sự vẫn phải luôn luôn có sự thay đổi kịp thời, đáp ứng yêu cầu chống và phòng ngừa tội phạm trước sự vận động song hành của tội phạm với sự phát triển kinh tế - xã hội trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.

 9. Báo cáo " Khái niệm nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật doanh nghiệp Việt Nam "

  pdf 7p 27 5

  Khái niệm nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hoặc NLĐ chấp nhận đề nghị của NSDLĐ với hệ quả HĐLĐ hiện tại chấm dứt và HĐLĐ mới được thiết lập, hoặc từ chối đề nghị của NSDLĐ và sẽ rời khỏi doanh nghiệp;

Đồng bộ tài khoản