Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.854
lượt xem
576
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu “Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp” được biên soạn với mục đich là trong một chừng mực nào đó có thể giúp cho người thiết kế 1 phương pháp tư duy logic, một cách nhìn tổng quan, một ý thức sáng tạo trong khi làm công việc thiết kế với bất kỳ 1 sản phẩm công nghiệp nào

Lưu

Tài liệu trong BST: Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp

 1. Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 1

  pdf 8p 170 80

  tài liệu “Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp” được biên soạn với mục đich là trong một chừng mực nào đó có thể giúp cho người thiết kế 1 phương pháp tư duy logic, một cách nhìn tổng quan, một ý thức sáng tạo trong khi làm công việc thiết kế với bất kỳ 1 sản phẩm công nghiệp nào

 2. Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 9

  pdf 8p 86 42

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 8

  pdf 8p 70 35

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 7

  pdf 8p 80 40

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 6

  pdf 8p 78 37

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 6', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 5

  pdf 8p 77 39

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 4

  pdf 8p 90 42

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 3

  pdf 8p 84 47

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 2

  pdf 8p 110 52

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 10

  pdf 8p 64 35

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết kế sản phầm công nghiệp part 10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản