Mẫu hợp đồng kinh tế thông dụng

Chia sẻ: mualan_mualan | Ngày:

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Bộ sưu tập mẫu hợp đồng kinh tế trong các lĩnh vực hành chính . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Tài liệu trong BST: Mẫu hợp đồng kinh tế thông dụng

 

 1. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI SẢN HOẶC TƯ LIỆU SẢN XUẤT

  doc 4p 1623 219

  Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc thuê tài sản ( hay tư liệu sản xuất ) với một bên là cho thuê tài sản và một bên là nhận sửa chữa

 2. HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  doc 3p 364 162

  Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản. Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có)....

 3. HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

  doc 6p 208 93

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thâu xây dựng tổng thể công trình

 4. Mẫu hợp đông kinh tế thuê hội trường, phòng ngủ và các dịch vụ

  pdf 6p 1299 181

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đông kinh tế thuê hội trường, phòng ngủ và các dịch vụ

 5. HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦUKHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾNXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  doc 2p 135 35

  Tham khảo tài liệu 'hợp đồng kinh tế về giao nhận thầukhảo sát địa điểm dự kiếnxây dựng công trình', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ VIỆC THUÊ THIẾT BỊ THI CÔNG

  doc 5p 2013 474

  Hợp đồng kinh tế về việc thuê thiết bị thi công căn cứ vào Luật dân sự đước Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lục từ ngày 1/1/2006 và Luật Thương mại được QUốc Hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 1/1/2006.

 7. Hợp đồng kinh tế về dịch vụ bảo trì vệ sinh công nghiệp

  doc 12p 958 343

  Hợp đồng kinh tế tham khảo: hợp đồng dịch vụ bào trì vệ sinh công nghiệp giữa Công ty CP Đầu Tư Thương Mại FORD ANĐÔ và Công ty TNHH Xây Dựng và Làm Sạch Công nghiệp Minh Hà. Hợp đồng được căn cứ theo bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 thông qua 14/6/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

 8. Hợp đồng kinh tế - thi công công trình

  doc 10p 2404 787

  Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng kinh tế với nội dung liên quan đến việc nhận thi công công trình : dịch chuyển, căng chỉnh truyền cáp, cột treo cáp từ cồng trại giam VĨnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh-Trạm viễn thông Đạo Trù, với khối lượng công việc cụ thể mà bên A đưa ra trong hợp đồng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản