Mẫu hợp đồng mua bán thông dụng

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 18 tài liệu

0
3.640
lượt xem
1.146
download

Đây là 18 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/18

Mẫu hợp đồng mua bán thông dụng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Các mẫu hợp đồng chuyển nhượng trong các lĩnh vực hành chính . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Lưu

Tài liệu trong BST: Mẫu hợp đồng mua bán thông dụng

 1. 1BIỂU MẪU

  doc 6p 3860 774

  Mẫu hợp đồng mua bán gạo được soạn thảo bằng 2 ngôn ngữ việt anhMẫu hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng mua bán nhà, Các mẫu hợp đồng, Những mẫu hợp đồng mua bán nhà, Các mẫu hợp đồng thường dùng, Mẫu hợp đồng

 2. HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

  doc 8p 753 160

  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, các loại hợp đồng mẫu - HỢP ĐỒNG MUA BÁN XEMẫu hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng mua bán nhà, Các mẫu hợp đồng, Những mẫu hợp đồng mua bán nhà, Các mẫu hợp đồng thường dùng, Mẫu hợp đồng

 3. HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

  doc 9p 178 33

  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, các loại hợp đồng mẫu - HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

 4. Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

  doc 7p 6082 1012

  Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà bên dưới sẽ giúp bạn nắm bắt cách trình bày, cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của 2 bên. Cùng tham khảo nhé.

 5. HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

  doc 7p 351 161

  Biểu mẫu HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

 6. Hợp đồng mua bán tàu thủy

  doc 8p 339 65

  Biểu mẫu Hợp đồng mua bán tàu thủy. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

 7. HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHỨNG KHOÁN

  doc 2p 144 40

  Biểu mẫu HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHỨNG KHOÁN. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

 8. Mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

  doc 5p 366 96

  Bạn đang muốn soạn thảo một bản hợp đồng mua bán điện nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và viết như thế nào. Đến với "Mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt" bạn sẽ có một mẫu rõ ràng chi tiết.

 9. Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết

  doc 2p 110 35

  Đến với "Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết" nhằm giúp các bạn biết cách soạn thảo một bản hợp đồng mua bán chứng khoáng chưa niêm yết. Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản như: Nội dung giao dịch, quyền và nghĩa vụ của các bên, các điều khoản trong hợp đồng.

 10. HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

  doc 7p 304 137

  Biểu mẫu Hợp đồng mua bán phương tiện giao thông . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiHợp đồng mua bán phương tiện giao thôngều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn....

 11. Hợp đồng mua bán hàng hóa 2

  doc 3p 1086 275

  MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA, căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 của hội đồng nhà nước và các văn bản thi hành của các cấp các ngành.Căn cứ vào đơn chào hàng đặt hàng hoặc sự thỏa thuận của hai bên.

 12. Mẫu Hợp đồng mua bán xe ô tô

  doc 4p 1596 291

  Bạn đang muốn bán xe nhưng không biết phải soạn hợp đồng như thế nào? Mẫu Hợp đồng mua bán xe ô tô nhằm giúp bạn không còn lo lắng về cách soạn thảo hoặc trình bày nội dung. Tham khảo hợp đồng để nắm rõ các chi tiết của hợp đồng hơn nhé.

Đồng bộ tài khoản