Một số chứng nhận về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 7 tài liệu

0
641
lượt xem
139
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Một số chứng nhận về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐỒNG THỜI LÀ TÁC GIẢ Được hiểu là người có quyền tài sản đối với tác phẩm. Theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thì, chủ sở hữu quyền tác giả đồng thời là tác giả khi tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở - kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm. Theo đó, tác giả sẽ có các quyền nhân thân và các quyền tài sản với tác phẩm do mình sáng tạo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số chứng nhận về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan

  1. Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND

    pdf 10p 60 4

    Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

  2. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

    pdf 2p 88 8

    Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP về việc hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp ban hành

  3. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP

    pdf 28p 142 19

    Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Qoà án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tư pháp ban hành

  4. Thông tư số 29/2009/TT-BTC

    pdf 4p 113 7

    Thông tư số 29/2009/TT-BTC về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Tài chính ban hành

  5. Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC

    pdf 6p 119 22

    Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC về việc hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến sử dụng đất do Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục địa chính ban hành

  6. Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL

    pdf 6p 252 117

    THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Đồng bộ tài khoản