Một số mẫu hợp đồng góp vốn

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

0
5.226
lượt xem
1.227
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Một số mẫu hợp đồng góp vốn
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Một số mẫu hợp đồng góp vốn nhượng trong các lĩnh vực hành chính . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số mẫu hợp đồng góp vốn

 1. BIỂU MẪU "HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ -MẪU SỐ 55/HĐGV"

  doc 5p 605 63

  Mẫu hợp đồng dùng thực hiện việc góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư theo mẫu số 55/HĐCN.

 2. HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  doc 4p 83 25

  Tham khảo tài liệu 'hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  doc 4p 92 31

  Tham khảo tài liệu 'hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  doc 5p 75 22

  Tham khảo tài liệu 'hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Mẫu hợp đồng góp vốn bằng động sản

  doc 7p 445 157

  Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng góp vốn bằng động sản

 6. BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 24/HĐGV"

  doc 7p 483 52

  Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 24/HĐGV

 7. BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 54/HĐGV"

  doc 6p 732 79

  Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 54/HĐGV.

 8. BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT - MẪU SỐ 22/HĐGV

  doc 6p 465 77

  Mẫu hợp đồng dùng thỏa thuận việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 22/HĐGV.

 9. BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT- MẪU SỐ 52/ HĐGV"

  doc 6p 727 150

  Hợp đồng để thỏa thuận việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo mẫu 52/HĐGV.

 10. BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT- MẪU SỐ 53/HĐGV"

  doc 5p 1219 148

  Mẫu hợp đồng dùng thỏa thuận việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo mẫu số 53/HĐGV.

 11. BIỂU MẪU "HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ- MẪU SỐ 25/HĐGV"

  doc 6p 375 78

  Mẫu hợp đồng dùng thực hiện việc góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư theo mẫu số 25/HĐCN.

 12. Mẫu hợp đồng góp vốn

  doc 4p 292 78

  HỢP ĐỒNG GÓP VỐN (Số ……./HDGV) Tại trụ sở Văn phòng công chứng ..............................................................., Địa chỉ................................................................................... (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Văn phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Đồng bộ tài khoản