Nâng cao kỹ năng học Tiếng Anh qua các câu truyện cổ tích

Chia sẻ: Hồ Diễm | Ngày: | 8 tài liệu

1
2.636
lượt xem
549
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Nâng cao kỹ năng học Tiếng Anh qua các câu truyện cổ tích
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Once upon a time there was an old man. He had four sons. They grew up, and the old man gave everthing he had to them. "I will live with my children the rest of my days," he thought. The oldest son said, "We must give our father food and clothes. We must take care of him and make him happy."

Lưu

Tài liệu trong BST: Nâng cao kỹ năng học Tiếng Anh qua các câu truyện cổ tích

 1. TRUYỆN CỔ TÍCH SONG NGỮ -The Perfect Heart - TRÁI TIM HOÀN HẢO

  pdf 4p 1174 579

  ANH VĂN THIẾU NHI – TRUYỆN CỔ TÍCH SONG NGỮ (2) 2. The Perfect Heart - TRÁI TIM HOÀN HẢO

 2. TRUYỆN CỔ TÍCH SONG NGỮ The Lazy Fox - Con cáo lười biếng

  pdf 7p 1183 399

  ANH VĂN THIẾU NHI – TRUYỆN CỔ TÍCH SONG NGỮ -. The Lazy Fox

 3. TRUYỆN CỔ TÍCH ANH NGỮ ( KO CÓ BẢN DỊCH) The little orphan

  pdf 5p 405 175

  ANH VĂN THIẾU NHI – TRUYỆN CỔ TÍCH ANH NGỮ ( KO CÓ BẢN DỊCH) The little orphan

 4. TRUYỆN CỔ TÍCH ANH NGỮ ( KO CÓ BẢN DỊCH) The Princess of the Golden Island

  pdf 4p 362 121

  ANH VĂN THIẾU NHI – TRUYỆN CỔ TÍCH ANH NGỮ ( KO CÓ BẢN DỊCH) The Princess of the Golden Island

 5. TRUYỆN CỔ TÍCH ANH NGỮ ( KO CÓ BẢN DỊCH) The Sun and The Moon

  pdf 5p 448 137

  ANH VĂN THIẾU NHI – TRUYỆN CỔ TÍCH ANH NGỮ ( KO CÓ BẢN DỊCH) The Sun and The Moon

 6. TRUYỆN CỔ TÍCH ANH NGỮ ( KO CÓ BẢN DỊCH) The Old Father

  pdf 5p 310 95

  ANH VĂN THIẾU NHI – TRUYỆN CỔ TÍCH ANH NGỮ ( KO CÓ BẢN DỊCH) The Old Father

 7. TRUYỆN CỔ TÍCH SONG NGỮ The Crane and the Heron-

  pdf 5p 725 249

  ANH VĂN THIẾU NHI – TRUYỆN CỔ TÍCH SONG NGỮ The Crane and the Heron- Sếu và Diệc

Đồng bộ tài khoản