Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế hay

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 7 tài liệu

0
2.709
lượt xem
859
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế. Đây là môn học dành cho khối ngành kinh tế, chủ yếu được giảng dạy ở đại học và cao đẳng. Môn học này giúp cung cấp kiến thức về kinh tế, các vấn đề thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế hay

 1. Giáo trình: Quản trị kinh doanh quốc tế

  pdf 0p 2024 1104

  Mục đích nghiên cứu của chương này là giới thiệu những vấn đề khái quát về kinh doanh quốc tế và tầm quan trọng của kinh doanh quốc tế trong một thị trường toàn cầu. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Quản trị và Kinh doanh quốc tế; Có khả năng thực hành các kiến thức, các kỹ năng, hoạch định chính sách, chiến lược,...

 2. Đề thi môn Kinh tế quốc tế - Đề số 1

  doc 8p 1346 554

  Đề thi tham khảo môn Kinh tế quốc tế, thuộc khoa kinh tế phát triển trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 3. 70 câu trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế

  doc 11p 2038 1115

  Bao gồm 70 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế. Đây là môn học dành cho khối ngành kinh tế, chủ yếu được giảng dạy ở đại học và cao đẳng. Môn học này giúp cung cấp kiến thức về kinh tế, các vấn đề thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế.

 4. Ngân hàng đề thi hết học phần quản trị kinh doanh quốc tế

  pdf 6p 887 465

  1. Trình bày khái niệm và vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế? 2. Trình bày cơ sở hình thành hoạt động kinh doanh quốc tế? 3. Trình bày đặc trưng của kinh doanh quốc tế? 4. Kể tên các lĩnh vực kinh doanh quốc tế? 5. Kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế? 6. Trình bày vai trò của thương mại quốc tế? 7. Nêu tư tưởng chính của lý thuyết Trọng thương? 8. Nêu tư tưởng chính của lý thuyết lợi thế tuyệt đối? 9. Trình bày khái niệm...

 5. Bài thi môn kinh tế quốc tế

  doc 0p 760 314

  Tham khảo tài liệu 'bài thi môn kinh tế quốc tế', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Bài giảng tóm tắt môn kinh tế quốc tế

  pdf 54p 447 196

  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ Đối tượng của moân học kinh tế quốc tế. 1.1.1 Đối tượng của moân học 1.1.2 Nguyên nhân của thương mại quốc tế 1.2 Những đặc điểm của nền kinh tế thế giới hiện đại 1.3 Phương pháp nghiên cứu, nội dung của moân học QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA CÁC QUỐC GIA. 1. Trao đổi hàng hóa, dịch vụ. 2. Trao đổi nguồn lực kinh tế ( Vốn, Lao động) 3. Trao đổi tài chính tiền tệ....

 7. CÂU HỎI ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

  pdf 7p 1170 428

  CÂU HỎI ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 1.ASEAN-AFTA-CEPT. Phân tích cơ hội và thách thức đối với hoạt động thương mại của Việt Nam trong những năm sắp tới. Gợi ý cho sinh viên •Lịch sử hình thành và phát triển ASEAN-AFTA •Mục tiêu hoạt động ASEAN-AFTA •Nêu các chương trình kinh tế để biến ASEAN trở thành AFTA •Cộng đồng kinh tế ASEANs vào năm 2015 •Chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (CEPT): +Nội dung của CEPT +Cơ chế để được hưởng lợi CEPT (khi xuất khẩu và khi nhập khẩu)...

Đồng bộ tài khoản