Nghiệp vụ cán bộ địa chính

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 8 tài liệu

2
3.264
lượt xem
1.290
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Nghiệp vụ cán bộ địa chính
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục tiêu xây dựng hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đất đai đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế - xã hội của đât nước và bảo đảm công bằng xã hội, trong đó công tác quản lý đất đai ở xã, phường, thị trấn là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về đất đai

Lưu

Tài liệu trong BST: Nghiệp vụ cán bộ địa chính

 1. Sổ tay cán bộ địa chính part 1

  pdf 21p 299 170

  Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 1', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Sổ tay cán bộ địa chính part 2

  pdf 21p 185 98

  Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 2', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Sổ tay cán bộ địa chính part 3

  pdf 21p 170 94

  Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 3', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Sổ tay cán bộ địa chính part 4

  pdf 21p 169 89

  Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 4', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Sổ tay cán bộ địa chính part 5

  pdf 21p 154 86

  Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 5', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Sổ tay cán bộ địa chính part 6

  pdf 21p 162 84

  Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 6', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Sổ tay cán bộ địa chính part 9

  pdf 21p 165 85

  Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 9', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Sổ tay cán bộ địa chính part 10

  pdf 18p 157 86

  Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 10', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản