Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | 11 tài liệu

1
1.899
lượt xem
607
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh” trình bày các vấn đề kỹ thuật nhiếp ảnh trong các quan điểm mới: từ các thiết bị máy móc hiện đại, kinh nghiệm nhà nghề của các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng trên thế giới, các yếu tổ thẩm mỹ của hình ảnh cho đến công nghệ nhiếp ảnh số và xử lý ảnh bằng kỹ thuật số.

Lưu

Tài liệu trong BST: Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh

 1. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 1

  pdf 43p 755 392

  Tài liệu “Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh” trình bày các vấn đề kỹ thuật nhiếp ảnh trong các quan điểm mới: từ các thiết bị máy móc hiện đại, kinh nghiệm nhà nghề của các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng trên thế giới, các yếu tổ thẩm mỹ của hình ảnh cho đến công nghệ nhiếp ảnh số và xử lý ảnh bằng kỹ thuật số.

 2. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 10

  pdf 42p 349 233

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 10', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 9

  pdf 43p 341 232

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 9', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 8

  pdf 43p 329 228

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 8', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 7

  pdf 43p 345 227

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 7', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 6

  pdf 43p 335 234

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 6', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 5

  pdf 43p 354 247

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 5', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 4

  pdf 43p 382 246

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 4', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 3

  pdf 43p 416 260

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 3', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 2

  pdf 43p 388 256

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 2', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Nhiếp ảnh toàn thư từ máy ảnh đến hình ảnh_P2

  pdf 213p 508 332

  Tham khảo sách 'nhiếp ảnh toàn thư từ máy ảnh đến hình ảnh_p2', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản