Những bài luận văn báo cáo hay nhất về luật đất đai và môi trường

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | 15 tài liệu

0
944
lượt xem
19
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Những bài luận văn báo cáo hay nhất về luật đất đai và môi trường
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật đất đai và môi trường bao gồm các hiệp ước, quy ước, quy chế, quy định, và phổ biến pháp luật cho hoạt động để điều chỉnh sự tương tác của nhân loại và môi trường tự nhiên, đối với mục đích giảm thiểu các tác động của hoạt động của con người. Bộ sưu tập gồm các luận văn, báo cáo cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những bài luận văn báo cáo hay nhất về luật đất đai và môi trường

 1. Đề án: Hoạt động đầu cơ đất đai tại Việt Nam và các giải các giải pháp cần thiết

  pdf 49p 599 334

  Từ khi thực hiện đổi mới, quan hệ đất đai ở nước ta đã có những biến đổi nhanh chóng. Cùng với những tiến bộ về kinh tế và sự tăng lên về thu nhập là sự tăng lên của nhu cầu về nhà ở, đất ở của dân cư và đất để sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, nhất là ở các đô thị.

 2. Tiểu luận: Xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ

  doc 21p 832 407

  Nhằm phân tích tình huống, tìm ra và lựa chọn phương án xứ lý tối ưu nhất đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật nhưng cũng đồng thời hợp tình, hợp lý trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 3. Đề tài: Công tác quản lý đất đai

  doc 13p 206 74

  Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính tr ị, văn hoá, khoa học, kinh tế, là đầu mối giao thông quan trọng do vậy nhu cầu sử dụng đất để đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội là rất lớn. Vì thế công tác quản lý đất đai phải hết sức chặt chẽ và cần được sử dụng một cách có hiệu quả

 4. Đề tài : Hoạt động đầu cơ đất đai tại Việt Nam và các giải các giải pháp cần thiết

  pdf 48p 67 17

  Từ khi có Luật Đất đai (1993) có hiệu lực thi hành, các quan hệ chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất... trở nên sôi động và thị trường đất đai ngày càng được định hình rõ nét hơn. Mặc dù vậy, thị trường đất đai ở nước ta vẫn không thoát khỏi tính chất của một thị trường ngầm

 5. Luận văn: Một số vấn đề về Quản lý Nhà nước đối với đất đai của Thành phố Hà Nội

  pdf 91p 100 52

  Thiếu đất đai thì không thể có một sinh vật nào tồn tại được. Cac Mac viết rằng: “Đất đai là tài sản mãi mãi với loài người, là điều kiện cần để sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu được để sản xuất…”. Với đặc tính như vậy của đất đai thì việc tìm hiểu, sử dụng hợp lý đất đai ngoài ý nghĩa về kinh tế

 6. Đề tài: Nghiên cứu quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàm TX Tân An

  pdf 72p 85 31

  Luật đất đai năm 2003 đã khẳng định : “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện làm chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Để tiến hành quản lý chặt chẽ đất đai về mặt quản lý Nhà nước, thì mỗi cấp, mỗi ngành cần phải thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước.

 7. Đề tài: Nghiên cứu quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  pdf 66p 89 31

  Đăng ký cấp giấy chứng nhận là quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính nhằm xác nhập mối quan hệ giữa Nhà nước và sử dụng đất cùng thi hành pháp luật đất đai....

 8. Đề tài: Nghiên cứu quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại huyện Cầu Kè

  pdf 98p 51 25

  Đất đai vô cùng quý giá của Quốc gia là tư liệu sản xuất đặc biệt không có gì có thể thay thế được trong sản xuất nông-lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu trong môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng.

 9. Đề tài: Quản lý Nhà nước về đất đai ở Tỉnh Quảng Nam

  doc 44p 238 91

  Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng đất đai một cách hợp lý, hiệu quả và khoa học góp phần giảm thiểu các quy hoạch sử dụng đất không đúng mục đích, yêu cầu đặt ra. Thông qua đánh giá tình hình QLNN về đất đai tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007 – 2011

 10. Luận văn: Phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

  pdf 33p 83 35

  Công nghiệp phát triển đã đưa lại nhiều sản phẩm phục vụ cho con người, nhưng đồng thời nó cũng đưa đến sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và các chất thải có khả năng làm ô nhiễm môi trường. Công nghiệp càng phát triển, sản phẩm thu được càng nhiều thì môi trường cũng ngày càng bị suy thoái nghiêm trọng.

 11. Luận văn: Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

  pdf 101p 235 92

  Các khu công nghiệp này đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực của các KCN đối với nền kinh tế thì quá trình này đặt ra một thách thức vô cùng to lớn mang tính toàn cầu

 12. Luận văn: Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  pdf 129p 200 88

  Những yếu kém trong công tác quản lý và sử dụng đất nói chung cũng như những yếu kém trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai nói riêng có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng từ sự hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật đất đai và việc áp dụng pháp luật

 13. Luận văn thạc sĩ: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp Quận/Huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

  pdf 98p 199 86

  Chính phủ Việt Nam cho rằng việc xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiện đại là một nhiệm vụ cần thiết nhằm mang lại lợi ích thiết yếu cho phát triển kinh tế đất nước, tạo công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Một hệ thống quản lý đất đai có hiệu lực và hiệu quả sẽ bảo đảm quyền lợi hợp lý của Nhà nước

 14. Tiểu luận đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường đất và các quy định pháp luật để bảo vệ môi trường đất

  doc 50p 501 203

  Đất có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình tự nhiên như: - Môi trường cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, đảm bảo an ninh sinh thái và an ninh lương thực; - Nơi chứa đựng và phân huỷ chất thải; - Nơi cư trú của động vật đất; - Lọc và cung cấp nước,...

 15. Đề tài: Quy trình thu hồi đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ

  pdf 39p 49 7

  Trong cuộc sống ngày nay Việt Nam từng bước phát triển đòi hỏi xây dựng nhiều công trình cơ hở hạ tầng phục vụ công tác đổi mới đất nước. Tuy nhiên, đất đai không phải là nguồn tài nguyên vô tận, nên nhà nướ giao cho các cơ quan quản lý đất đai tiến hành công tác thu hồi đất

Đồng bộ tài khoản