Những kỹ năng đám phán hay trong kinh doanh quốc tế

Chia sẻ: Payphone_1 Payphone_1 | Ngày: | 8 tài liệu

0
404
lượt xem
20
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Những kỹ năng đám phán hay trong kinh doanh quốc tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập giúp bạn hiểu những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế; Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế; Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hoá khác nhau; Rút ra những bài học kinh nghiệm về đàm phán trong kinh doanh. Mời các bạn tham khảo

Lưu

Tài liệu trong BST: Những kỹ năng đám phán hay trong kinh doanh quốc tế

 1. Bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế: Chương mở đầu - TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  ppt 33p 121 39

  Chương mở đầu Bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế của TS. Đoàn Thị Hồng Vân có nội dung giới thiệu về môn học như sự cần thiết của môn học, mục đích của môn học, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết cấu của môn học nhằm giúp người học nắm được các thông tin quan trọng khi bắt đầu vào môn học.

 2. Bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế: Chương 2 - TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  ppt 36p 131 37

  Nội dung "Bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế: Chương 2 - Ảnh hưởng của văn hóa dân tộc, văn hóa tổ chức, tính cách cá nhân đến đàm phán kinh doanh" gồm có: Dẫn nhập; văn hóa dân tộc, văn hóa tổ chức và tính cách cá nhân; mối quan hệ giữa VHDT, VHTC, TCCN; ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa đến đàm phán trong KDQT; ý nghĩa việc nghiên cứu VHDT, VHTC và TCCN trong quản trị.

 3. Bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế: Chương 3 - TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  ppt 23p 121 29

  Bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế: Chương 3 - Các kiểu đàm phán có nội dung giới thiệu tổng quát mô hình đàm phán,  một số mô hình đàm phán điển hình, các kiểu đàm phán, đàm phán kiểu "nguyên tắc".

 4. Bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế: Chương 4 - TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  ppt 23p 98 28

  Bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế: Chương 4 do TS. Đoàn Thị Hồng Vân biên soạn sẽ giúp người học hiểu rõ hơn về quá trình đàm phán hợp đồng thương mại/ngoại thương bao gồm các giai đoạn và các bức thực hiện trong từng giai đoạn đó. Mời các bạn cùng tham khảo. 

 5. Bài giảng Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau

  ppt 28p 810 442

  Cùng tham khảo Bài giảng Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau, bài giảng này trình bày các nội dung sau: Khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, đàm phán kinh doanh với Nhật, đàm phán kinh doanh với Trung Quốc, đàm phán kinh doanh với Mỹ.

 6. Đàm phán kinh doanh quốc tế

  pdf 129p 372 194

  Tài liệu tham khảo về môn học kinh doanh quốc tế - Đàm phán kinh doanh quốc tế . Những năm tháng cuối cùng của thế kỷ XX với những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng...

 7. Văn hóa trong đàm phán kinh doanh quốc tế

  pdf 6p 1133 496

  Tham khảo tài liệu Văn hóa trong đàm phán kinh doanh quốc tế trình bày giúp bạn nắm được những lưu ý khi đàm phán với một nền văn hóa khác, cách thức tiến hành đàm phán, kinh nghiệm đàm phán với đối tác nước ngoài.

 8. Thuyết trình Đàm phán trong kinh doanh quốc tế

  pdf 5p 305 103

  Thuyết trình Đàm phán trong kinh doanh quốc tế giúp bạn nắm vững các kiến thức về khái niệm đàm phán và các nhân tố ảnh hưởng đến đàm phán, một số phong cách đàm phán trong kinh doanh ngoại thương, một số phương pháp đàm phán trong ngoại thương.

Đồng bộ tài khoản