NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

0
1.063
lượt xem
208
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xử lý vi phạm hành chính 1. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. 2. Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. 3. Các biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Pháp lệnh này.

Lưu

Tài liệu trong BST: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 1. Nghị định số 105/2011/NĐ-CP

  pdf 28p 109 23

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHÍNH PHỦ

 2. Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 35 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHẠM VI KHU VỰC NỘI THÀNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 3. Nghị định số 71/2012/NĐ-CP

  pdf 35p 65 15

  NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 4. Nghị định số 66/2012/NĐ-CP

  pdf 25p 51 3

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

 5. Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BGTVTBCA

  pdf 8p 51 1

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2011/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG THƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 6. Nghị định số 52/2012/NĐ-CP

  pdf 28p 72 10

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 7. Thông tư số 78/2012/TT-BTC

  pdf 23p 69 4

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2011/NĐ-CP NGÀY 20/9/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁ

 8. Nghị định số 37/2012/NĐ-CP

  pdf 37p 57 8

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO

 9. Nghị định số 19/2012/NĐ-CP

  pdf 34p 49 7

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

 10. Nghị định số 6/2012/NĐ-CP

  pdf 31p 42 6

  Tham khảo tài liệu 'nghị định số 6/2012/nđ-cp', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Nghị quyết số 91/2012/NĐ-CP

  pdf 81p 50 5

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Đồng bộ tài khoản