Ôn luyện GMAT với trọn bộ Manhattan GMAT cực hay

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | 10 tài liệu

1
5.263
lượt xem
421
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Ôn luyện GMAT với trọn bộ Manhattan GMAT cực hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn luyện GMAT với trọn bộ Manhattan GMAT cực hay dưới đây tổng hợp 10 ebook, giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, học tập và ôn luyện GMAT thật tốt.

Lưu
GMAT là một bài đánh giá tiêu chuẩn mà giúp cho các trường dạy về kinh doanh có thể đánh giá khả năng của các sinh viên nộp đơn muốn xin học tại các trường của họ, bài kiểm tra này được sử dụng như một bài kiểm tra dự đoán đầu vào cho các chương trình học MBA hay các chương trình quản trị khác trên đại học.

Tài liệu trong BST: Ôn luyện GMAT với trọn bộ Manhattan GMAT cực hay

 1. Manhattan GMAT Guide Foudations Of GMAT Math

  pdf 489p 231 62

  Manhattan GMAT Guide Foudations Of GMAT Math builds core skills in algebra, arithmetic, geometry, & more strengthens comprehension of gmat math principles 700+ practice problems with step-by-step explanations.

 2. Manhattan GMAT Guide 1 Fractions, Decimals, And Percents

  pdf 120p 224 52

  Manhattan GMAT Guide 1 Fractions, Decimals, And Percents clarifies concepts and builds computation skills teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations.

 3. Manhattan GMAT Guide 2 Algebra

  pdf 163p 212 49

  Manhattan GMAT Guide 2 Algebra covers linear & quadratic equations, inequalities, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.

 4. Manhattan GMAT Guide 3 Word Problems

  pdf 131p 229 55

  Manhattan GMAT Guide 3 Word Problems covers rates & work, statistics, overlapping sets, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.

 5. Manhattan GMAT Guide 4 Geometry

  pdf 119p 206 47

  Manhattan GMAT Guide 4 Geometry covers triangles, circles, coordinate plane, & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.

 6. Manhattan GMAT Guide 5 Number Properties

  pdf 120p 208 57

  Manhattan GMAT Guide 5 Number Properties covers divisibility & primes, probability; & more teaches problem solving & data sufficiency strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.

 7. Manhattan GMAT Guide 6 Critical Reasoning

  pdf 260p 220 58

  Manhattan GMAT Guide 6 Critical Reasoning demystifies logical analysis of complex arguments teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.

 8. Manhattan GMAT Guide 7 Reading Comprehesion

  pdf 153p 205 54

  Manhattan GMAT Guide 7 Reading Comprehesion introduces methods for focused, efficient reading teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.

 9. Manhattan GMAT Guide 8 Sentence Correction

  pdf 281p 220 59

  Manhattan GMAT Guide 8 Sentence correction covers key grammatical principles in depth teaches effective gmat problem solving strategies includes practice problems with detailed explanations updated for the official guide for GMAT.

 10. Manhattan GMAT Guide 9 Integrated Reasoning And Essay

  pdf 130p 202 50

  Manhattan GMAT Guide 9 Integrated Reasoning And Essay llluminates the two initial sections of the gmat teaches effective strategies for the new ir section enables optimal performance on the argument essay updated for the official guide for GMAT.

Đồng bộ tài khoản