Tập hợp trọn bộ bài giảng Quản trị doanh nghiệp đặc sắc nhất

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 9 tài liệu

0
2.430
lượt xem
80
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tập hợp trọn bộ bài giảng Quản trị doanh nghiệp đặc sắc nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị doanh nghiệp là quá trình tác động, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ xã hội.Đây là trọn bộ bài giảng quản trị doanh nghiệp rất hay và bổ ích, một tài liệu tổng hợp kiến thức về quản trị.Mời các bạn tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tập hợp trọn bộ bài giảng Quản trị doanh nghiệp đặc sắc nhất

 1. Quản trị doanh nghiệp - Chương 1

  ppt 10p 208 21

  Khái niệm doanh nghiệp • Có nhiều quan điểm nhìn nhận về DN. • Doanh nghiệp (theo quan điểm là một tổ chức): DN là một tổ chức kinh tế bao gồm một tập thể lao động, hiệp tác và phân công lao động với nhau để khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm sản xuất sản phẩm hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của xã hội.

 2. Quản trị doanh nghiệp - Chương 2

  ppt 44p 542 181

  1.1. Khái niệm doanh nghiệp - Xét theo quan điểm Luật pháp - Xét theo quan điểm chức năng - Xét theo quan điểm phát triển - Xét theo quan điểm hệ thống - Theo cách tiếp cận quản trị doanh nghiệp - Theo điêù kiêṇ hiǹ h thaǹ h

 3. Quản trị doanh nghiệp - Chương 3

  ppt 32p 263 45

  Kế hoạch doanh nghiệp bao gồm việc lựa chọn các mục tiêu của doanh nghiệp và của từng bộ phận, xác định phương thức để đạt được các mục tiêu.Theo thời gian – Kế hoạch dài hạn (kế hoạch phát triển sản xuất hoặc kế hoạch hoá chiến lược). – Kế hoạch trung haṇ – Kế hoạch ngắn hạn (kế hoạch tác nghiệp, kế hoạch hàng năm)

 4. Quản trị doanh nghiệp - Chương 4

  ppt 58p 212 26

  Chương 4. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DN 4.1. Những vấn đề cơ bản của tổ chức SX trong DN 4.2. Xác định cơ cấu sản xuất của DN 4.3. Tổ chức SX về không gian và thời gian 4.4. Loại hình sản

 5. Bài giảng quản trị doanh nghiệp - Chương 5

  ppt 42p 213 36

  Tư liệu sản xuất là những điều kiện vật chất cần thiết để tổ chức sản xuất.Máy móc thiết bị và tác dụng của máy móc thiết bị. Xác định số lượng máy móc thiết bị .Lựa chọn thiết bị. Lập kế hoạch tăng năng lực máy móc thiết bị Quản lý công tác bảo trì trong nhà máy.

 6. Quản trị doanh nghiệp - Chương 6

  ppt 32p 243 67

  Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước về tài sản cố định. TSCĐ không thay đổi hình thái vật chất ban đầu trong quá trình sản xuất, giá trị của TSCĐ luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng.

 7. Quản trị doanh nghiệp - Chương 7

  ppt 60p 198 26

  Cơ cấu lao động được coi là tối ưu khi lực lượng lao động bảo đảm đủ số lượng, ngành nghề, chất lượng, giới tính và lứa tuổi, đồng thời được phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các bộ phận và các cá nhân, bảo đảm mọi người đều có việc làm, mọi khâu, mọi bộ phận đều có người phụ trách và sự ăn khớp, đồng bộ trong từng đơn vị và trên phạm vi toàn doanh nghiệp....

 8. Quản trị doanh nghiệp - Chương 8

  ppt 49p 152 23

  Chương 8 . Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DN .Chương 8 Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong DN .Chương 8. Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

 9. Quản trị doanh nghiệp - Chương 9

  ppt 49p 154 17

  Chương 9. QUẢN TRỊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DN 9.1. Tổng giá trị sản xuất và phân bổ tổng giá trị sản xuất trong DN 9.2. Lợi nhuận và những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN

Đồng bộ tài khoản