Tìm hiểu Hệ thống báo cáo tài chính với bộ bài giảng hay

Chia sẻ: Asdfcs Fsdfd | Ngày: | 8 tài liệu

0
957
lượt xem
90
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tìm hiểu Hệ thống báo cáo tài chính với bộ bài giảng hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống báo cáo tài chính là bộ bài giảng hay với 12 bày slide trình bày khoa học, dễ hiểu các vấn đề về báo cáo tài chính, tình hình tài chính doanh nghiệp.

Lưu
Báo cáo tài chính đóng vai trò rất quan trọng vì nó cung cấp thông tin về tình hình tài chính để từ đó doanh nghiệp có thể phân tích, đánh giá được hiệu quả kinh doanh của mình, đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Bộ bài giảng thực sự hữu ích cho các bạn sinh viên ngành kế toán, tài chính. Chúc các bạn học tốt!

Tài liệu trong BST: Tìm hiểu Hệ thống báo cáo tài chính với bộ bài giảng hay

 1. Bài giảng Báo cáo tài chính - Chương 1 Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính

  ppt 39p 121 36

  Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ.

 2. Bài giảng Báo cáo tài chính - Chương 2 Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính

  ppt 34p 86 22

  Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai.

 3. Bài giảng Báo cáo tài chính - Chương 3 Báo cáo kết quả kinh doanh

  ppt 19p 187 58

  Báo cáo kết quả kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập và chi phí trong từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

 4. Bài giảng Báo cáo tài chính - Chương 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  ppt 19p 238 92

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong các báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp phải lập để cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng. Trước đây báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được lập hoặc không tùy theo khả năng và điều kiện của doanh nghiệp, nhưng hiện tại.

 5. Bài giảng Báo cáo tài chính - Chương 5 Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính

  ppt 22p 80 13

  Một đồng hôm nay có giá trị hơn một đồng ở 1 năm sau vì 1 đồng nhận được hôm nay có thể đầu tư, sinh lời hơn một đồng ở 1 năm sau .Các khoản đầu tư hứa hẹn hoàn vốn sớm được ưa thích hơn các khoản đầu tư hoàn vốn muộn.

 6. Bài giảng Báo cáo tài chính - Chương 6 Phân tích cấu trúc tài chính

  ppt 31p 221 80

  Đánh giá mức độ rủi ro tín dụng trước khi ra quyết định cho vay. Dự báo triển vọng tài chính của doanh nghiệp. “Rung chuông cảnh báo” đối với các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính quá rủi ro, để hạn chế những bất ổn cho nền kinh tế.

 7. Bài giảng Báo cáo tài chính - Chương 7 Phân tích khả năng thanh toán

  ppt 16p 392 93

  Đánh giá khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền và khả năng tạo tiền nhằm thực hiện nghĩa vụ đối với các chủ nợ khi đến hạn. Đánh giá khả năng thu hồi đúng hạn, trễ hạn hay không có khả năng thu hồi các khoản lãi vay, gốc cho vay và tiền hàng bán chịu.

 8. Bài giảng Báo cáo tài chính - Chương 8 Phân tích triển vọng

  ppt 44p 156 33

  Dự báo tài chính là dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và xác định nhu cầu vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh. Mục đích: Nhìn trước về tương lai của DN, chủ động trong kế hoạch tài chính tìm nguồn huy động vốn, tìm địa chỉ sử dụng vốn.

Đồng bộ tài khoản