Tìm hiểu môn Quản trị môi trường doanh nghiệp và sản xuất sạch hơn của Ths. Trần Thị Nguyệt Sương

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trang | Ngày: | 7 tài liệu

0
758
lượt xem
15
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tìm hiểu môn Quản trị môi trường doanh nghiệp và sản xuất sạch hơn của Ths. Trần Thị Nguyệt Sương
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị môi trường doanh nghiệp và sản xuất sạch hơn là môn học nhằm trang bị cho SV những kiến thức về khái niệm trong khoa học môi trường, tương quan giữa kinh tế và sinh thái. Nhằm đề ra những chương trình mục tiêu cụ thể để bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp, rất hữu ích cho sinh viên vận dụng vào thực tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tìm hiểu môn Quản trị môi trường doanh nghiệp và sản xuất sạch hơn của Ths. Trần Thị Nguyệt Sương

 1. Quản trị môi trường doanh nghiệp và sản xuất sạch hơn - Chương 1

  pdf 24p 62 7

  Quản lý môi trường là quản lý các hoạt động của doanh nghiệp có hoặc có thể có tác động lên môi trường xung quanh. Quản lý môi trường phải thực hiện trong khuôn khổ tổ chức, tổ chức phải có mục tiêu phấn đấu vì môi trường.

 2. Quản trị môi trường doanh nghiệp và sản xuất sạch hơn - Chương 2

  pdf 16p 48 6

  Hướng dẫn phân tích chi phí môi trường: Liên quan đến đánh giá tác động môi trường, phân tích hiệu quả các dự án phát triển du lịch sinh thái, phân tích hiệu quả các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

 3. Quản trị môi trường doanh nghiệp và sản xuất sạch hơn - Chương 3

  pdf 11p 43 6

  Chương 3 là Bảo vệ môi trường là mục tiêu của doanh nghiệp: Mục tiêu đặt ra cho toàn xã hội là đạt được hay duy trì chất lượng môi trường ở 1 mức độ nhất định . Các dạng mục tiêu như doanh thu, mục tiêu xã hội, mục tiêu năng suất, bảo vệ môi trường.

 4. Quản trị môi trường doanh nghiệp và sản xuất sạch hơn - Chương 4

  pdf 24p 54 6

  Nguồn ô nhiễm trong sản xuất: Các yếu tố sản xuất trong lĩnh vực sản xuất đã tác động đến quá trình chuyể hóa nguyên liệu và năng lượng, và như vậy đã tác động đến môi trường là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

 5. Quản trị môi trường doanh nghiệp và sản xuất sạch hơn - Chương 5

  pdf 58p 94 20

  Đào tạo nhận thức hệ thống quản lý môi trường ISO . Khía cạnh môi trường là yếu tố của các hoạt động sản phẩm hoặc dịch vụ của một tổ chức có thể tác động qua lại đến môi trường.

 6. Quản trị môi trường doanh nghiệp và sản xuất sạch hơn ( Phần 2 ) - Chương 1

  pdf 26p 53 6

  Sản xuất sạch hơn là việc áp dụng một cách có hệ thống các biện pháp phòng ngừa trong các quy trình sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm tăng mục tiêu hiệu quả tổng thể.

 7. Bài giảng Sản xuất sạch hơn - Ths.Trần Thị Nguyệt Ánh

  pdf 167p 330 139

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức.sản xuất sạch hơn được biết đến như một tiếp cận giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn thông qua việc sử dụng nguyên nhiên liệu có hiệu quả hơn. Việc áp dụng sản xuất sạch hơn không chỉ......

Đồng bộ tài khoản