Tìm hiểu Quản trị nguồn nhân lực bộ bài giảng hay và đặc sắc nhất

Chia sẻ: Sdasf Dgfcg | Ngày: | 7 tài liệu

0
409
lượt xem
36
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tìm hiểu Quản trị nguồn nhân lực bộ bài giảng hay và đặc sắc nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng quản trị nguồn nhân lực được biên soạn để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập nhằm trang bị những kiến thức cơ bản ngành quản trị kinh doanh.

Lưu
Sự biến đổi không ngừng của môi trường kinh doanh, cạnh tranh trở nên khốc liệt trong nền kinh tế thị trường và phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người lao động đòi hỏi các nhà quản trị phải có quan điểm tiên tiến. Luôn luôn cập nhật về quản trị là yêu cầu của nhà quản trị cầu tiến. Chúc các bạn học tốt.

Tài liệu trong BST: Tìm hiểu Quản trị nguồn nhân lực bộ bài giảng hay và đặc sắc nhất

 1. Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1 Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

  ppt 9p 107 15

  Quản trị nguồn nhân lực: là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản trị liên quan và có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa DN và cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp đó. Quản trị nhân lực bao gồm các hoạt động được thiết kế để cung cấp và điều phối các nguồn lực con người của một tổ chức.

 2. Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2 Lý thuyết chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực

  ppt 20p 122 21

  Hoạch định nhân lực là quá trình dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực của một tổ chức để tiến hành các bước tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu đó.

 3. Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3 Phân tích công việc

  ppt 17p 131 15

  Trình bày các nguyên tắc phân tích công việc. Định nghĩa phân tích công việc là: quá trình xác định có hệ thống những công việc chính yếu có tổ chức và những năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm và phẩm chất cần thiết để hoàn thành những công việc đó.

 4. Bài giảng Quản trị nhân lực - Chương 4: Tuyển dụng

  ppt 60p 138 30

  Mục tiêu bài học: hiểu được khái niệm của tuyển dụng. Biết được các nguồn cung cấp nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của công ty, quy trình tuyển dụng từ đó đánh giá hiệu quả cảu hoạt động tuyển dụng.

 5. Quản trị nhân lực - Chương 5 Động viên nhân viên

  ppt 12p 90 8

  Nhu cầu về thành tựu (Needs for Achievement): Hướng tới kết quả vượt trội, đạt được những chuẩn mực, nỗ lực để thành công. Trách nhiệm cá nhân, thông tin phản hồi, rủi ro vừa phải. Nhu cầu về quyền lực (Needs for power).

 6. Quản trị nhân lực - Chương 6 Quản trị thành tích

  ppt 20p 67 7

  Người đánh giá viết 1 văn bản về tình hình thực hiên công việc của nhân viên, nêu bật điểm mạnh, điểm yếu, các tiềm năng của họ, các gợi ý về biện pháp hoàn thiện việc thực hiện công việc của họ.

 7. Quản trị nhân lực - Chương 7 Quản trị hệ thống đãi ngộ

  ppt 18p 108 34

  Định nghĩa: Đãi ngộ: là 1 chức năng của quản trị nguồn nhân lực có liên quan đến tất cả các hình thức thưởng mà nhân viên được nhận do họ thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức. Thù lao: là tất cả các khoản mà người LĐ nhận được thông qua mối quan hệ thuê mướn giữa họ và tổ chức.

Đồng bộ tài khoản