Tổng hợp 16 bài thuyết trình tài chính chuyên nghiệp xuất sắc nhất

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | 16 tài liệu

4
15.320
lượt xem
713
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

Tổng hợp 16 bài thuyết trình tài chính chuyên nghiệp xuất sắc nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp 16 bài thuyết trình tài chính nghiệp xuất sắc nhất do sinh viên trường Đại học Kinh tế trình bày, nhằm giới thiệu các khía cạnh khác nhau về tài chính nghiệp.

Lưu

Các bài thuyết trình trong này được chắt lọc những khái niệm và lý thuyết nào phù hợp và có khả năng ứng dụng ở Việt Nam, và kế đến, trình bày theo trật tự và hệ thống sao cho dễ đọc, dễ hiểu, dễ theo dõi, và đặc biệt, ứng dụng. Trân trọng giới thiệu quý bạn đọc.

Tài liệu trong BST: Tổng hợp 16 bài thuyết trình tài chính chuyên nghiệp xuất sắc nhất

 1. Chuyên đề: Những giới hạn của kinh doanh chênh lệnh giá

  ppt 19p 354 43

  Chuyên đề: Những giới hạn của kinh doanh chênh lệnh giá nhằm giới thiệu chung về mô hình đại diện của giới hạn arbitrage. Hiệu quả arbitrage và hiệu quả thị trường, những thảo luận về hiệu quả arbitrage, những kinh nghiệm thực tế.

 2. Thuyết trình: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp

  ppt 28p 352 41

  Thuyết trình: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp trình bày về lý thuyết về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp. Phân tích hính sách cổ tức ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp, từ đó rút ra kết luận.

 3. Tiểu luận: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp

  ppt 14p 340 32

  Tiểu luận: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp nhằm trình bày định nghĩa, các hình thức chi trả cổ tức. Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức. Thuật ngữ cổ tức (dividend) dùng để chỉ việc phân phối lợi nhuận kiếm được từ hoạt động của công ty.

 4. Chuyên đề: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp

  ppt 27p 336 24

  Tiểu luận: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp trình bày những khái niệm cơ bản về chính sách nợ, và giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết của Modigliani và Miller (mm). Trong thị trường hoàn hảo, giá trị của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc vốn.

 5. Thuyết trình Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp

  ppt 31p 325 39

  Thuyết trình Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp nhằm trình bày mục tiêu và các khái niệm về chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp, lý thuyết M&M về cơ cấu vốn, tác động của thuế và chi phí khốn khó tài chính.

 6. Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp

  ppt 37p 347 48

  Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp trình bày về tác động của đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không có thuế, tác động của đòn bẩy tài chính đến tỷ suất sinh lợi, quan điểm truyền thống.

 7. Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?

  ppt 63p 297 30

  Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu? nhằm trình bày về thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ.

 8. Thuyết trình Tài chính doanh nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?

  ppt 37p 297 19

  Thuyết trình Tài chính nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu nhằm trình bày về lý thuyết MM và thuế, khi doanh nghiệp phá sản, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 9. Thuyết trình Tài chính nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?

  ppt 46p 290 26

  Thuyết trình Tài chính nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu? nhằm trình bày về thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ.

 10. Tiểu luận: Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi

  ppt 30p 433 71

  Tiểu luận: Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi giới thiệu về thị trường hiệu quả, lý thuyết tài chính hành vi. Ba luận cứ về lý thuyết tài chính hành vi. Ứng dụng và ảnh hưởng của TCDN trong quản trị doanh nghiệp.

 11. Tiểu luận: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi

  ppt 52p 320 33

  Tiểu luận: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi nhằm trình bày về các giả thuyết, khái niệm tài chính hành vi và thị trường vốn hiệu quả. Các đặc điểm của tài chính hành vi và thị trường vốn hiệu quả, những hạn chế của nó.

 12. Tiểu luận: Thị trường vốn hiệu quả và hành vi tài chính

  ppt 33p 249 10

  Tiểu luận: Thị trường vốn hiệu quả và hành vi tài chính trình bày lý thuyết hành vi tài chính. Từ thị trường hiệu quả đến tài chính hành vi. Đánh giá tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó rút ra kết luận.

 13. Tiểu luận: Hoạch định chiến lược tài chính

  ppt 30p 304 26

  Tiểu luận: Hoạch định chiến lược tài chính nhằm trình bày về hoạch định chiến lược Tài chính, công ty trong giai đoạn khởi sự kinh doanh - Vốn mạo hiểm, công ty trong giai đoạn tăng trưởng. Công ty trong giai đoạn bão hoà, công ty trong giai đoạn suy thoái.

 14. Thuyết trình: Hoạch định chiến lược tài chính

  ppt 12p 319 41

  Thuyết trình: Hoạch định chiến lược tài chính nhằm trả lời câu hỏi hoạch định chiến lược tài chính là gì? Khởi sự kinh doanh – Vốn mạo hiểm, các công ty tăng trưởng, công ty sung mãn. Các doanh nghiệp đang suy thoái. Cách thức kết hợp cả ba quyết định về đầu tư, quyết định tài trợ, quyết định chính sách cổ tức và đặt chúng một cách thích hợp trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

 15. Tiểu luận: Chính sách cổ tức – góc nhìn từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam

  ppt 62p 275 27

  Tiểu luận: Chính sách cổ tức – góc nhìn từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam nhằm trình bày tóm tắt lý thuyết nền về cổ tức, chính sách cổ tức, giá trị doanh nghiệp. Phân tích chính sách cổ tức của cty niêm yết trên ttck theo nhóm ngành, quy mô vốn hóa thị trường.

 16. Chuyên đề: Rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính

  ppt 26p 244 6

  Chuyên đề: Rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính nhằm nêu các phương pháp nghiên cứu và MH nghiên cứu, mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa, mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa. Mô hình mở rộng.

Đồng bộ tài khoản