Tổng hợp 9 chương bài giảng nghiệp vụ kế toán - Th.s Đào Thị Thu Giang

Chia sẻ: Impossible_1 Impossible_1 | Ngày: | 9 tài liệu

0
528
lượt xem
15
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tổng hợp 9 chương bài giảng nghiệp vụ kế toán - Th.s Đào Thị Thu Giang
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng nghiệp vụ kế toán nhằm hướng dẫn những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, nâng cao năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp 9 chương bài giảng nghiệp vụ kế toán - Th.s Đào Thị Thu Giang

 1. Bài giảng nghiệp vụ kế toán - Chapter 1

  ppt 59p 50 5

  Lý thuyết kế toán: cung cấp những kiến thức cơ bản về kế toán: các khái niệm, các thuật ngữ, cách thức ghi chép, xử lý thông tin kế toán và lập các báo cáo tài chính.

 2. Bài giảng nghiệp vụ kế toán - Chapter 2

  ppt 14p 30 2

  Chứng từ kế toán : Minh chứng pháp lý bằng giấy tờ, văn bản chứng minh cho các NVKT đã thực sự phát sinh và hoàn thành. Sử dụng để ghi sổ kế toán.

 3. Bài giảng nghiệp vụ kế toán - Chapter 3

  ppt 84p 44 2

  Phân loại, ghi chép các NVPS theo từng đối tượng kế toán trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán để phản ánh, kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình hiện có và sự biến động của các đối tượng kế toán.

 4. Bài giảng nghiệp vụ kế toán - Chapter 4

  ppt 32p 28 2

  Chính xác: Đánh giá chính xác giá trị của ĐTKT. Phù hợp với giá cả thị trường. Phù hợp với số lượng và chất lượng của ĐTKT. Thống nhất: nhằm đảm bảo tính so sánh được của thông tin kế toán. Thống nhất về phương pháp tính qua các thời kỳ. Thống nhất về phương pháp tính giữa các DN.

 5. Bài giảng nghiệp vụ kế toán - Chapter 5

  ppt 38p 35 5

  Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

 6. Bài giảng nghiệp vụ kế toán - Chapter 6

  ppt 53p 25 2

  Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy; Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên; Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.

 7. Bài giảng nghiệp vụ kế toán - Chapter 7

  ppt 62p 52 10

  Giúp sinh viên hình dung được quá trình mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá; các nghiệp vụ kế toán cần thiết để ghi chép lại quá trình đó. Giới thiệu một số vấn đề nổi bật có liên quan đến hoạt động thương mại trong nước cũng như xuất khẩu như việc kế toán ngoại tệ, thuế giá trị gia tăng.

 8. Bài giảng nghiệp vụ kế toán - Chapter 8

  ppt 23p 34 3

  Nguyên lý kế toán là một trong những môn học cơ sở khối ngành, nó cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc và khái niệm căn bản về kế toán trên phương diện.

 9. Bài giảng nghiệp vụ kế toán - Chapter 9

  ppt 10p 40 2

  Kết quả kinh doanh là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh doanh đã được thực hiện trong một thời kỳ nhất định. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì doanh nghiệp có lợi nhuận nếu bằng hoặc nhỏ hơn thì doanh nghiệp hoà vốn hoặc lỗ vốn.

Đồng bộ tài khoản