Tổng hợp bộ bài giảng Hệ thống thông tin quản lý

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | 10 tài liệu

0
6.956
lượt xem
221
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp bộ bài giảng Hệ thống thông tin quản lý
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọn bộ bài giảng Hệ thống thông tin quản lý do ThS. Thái Kim Phụng biên soạn nhằm trình bày lý thuyết căn bản về hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp.

Lưu

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất và toàn diện nhất về Hệ thống thông tin quản lý. Tiếp cận một cách có hệ thống với những thành phần công nghệ cơ bản cấu thành Hệ thống thông tin quản lý.Nhận biết được những loại hình Hệ thống thông tin quản lý có trong thực tiễn dưới góc độ của các nhà quản lý.

Tài liệu trong BST: Tổng hợp bộ bài giảng Hệ thống thông tin quản lý

 1. Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - ThS. Thái Kim Phụng

  ppt 26p 146 29

  Nội dung cơ bản trong Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 1 Tổ chức và thông tin trong tổ chức nêu vài nét về xã hội thông tin hiện nay, tổ chức và thông tin, thông tin và ra quyết định. Quản lý, các quyết định theo cấp quản lý.

 2. Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - ThS. Thái Kim Phụng

  ppt 38p 140 22

  Chương 2 Hệ thống thông tin nằm trong bài giảng Hệ thống thông tin quản lý nhằm trình bày về hệ thống, hệ thống thông tin, mô hình biểu diễn hệ thống thông tin. Hiệu quả kinh tế của Hệ thống thông tin dùng trong quản lý.

 3. Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - ThS. Thái Kim Phụng

  ppt 38p 124 17

  Mục tiêu trình bày trong chương 3 Hệ thống công việc và hệ thống tin nằm trong bài giảng Hệ thống thông tin quản lý nhằm nêu khung hệ thống công việc (Work system Framework) , các thành phần trong hệ thống công việc. Nguyên tắc của hệ thống công việc, mối quan hệ giữa hệ thống công việc và hệ thống thông tin.

 4. Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - ThS. Thái Kim Phụng

  ppt 81p 157 21

  Mục tiêu của Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 4 Hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý thuộc bài giảng Hệ thống thông tin quản lý nêu các cấp ra quyết định của tổ chức, các loại hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý & theo chức năng nghiệp vụ, các loại httt theo cấp quản lý.

 5. Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - ThS. Thái Kim Phụng

  ppt 26p 145 22

  Nội dung cơ bản trong Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 5 Các hệ thống thông tin tích hợp trong doanh nghiệp(Enterprise Applications) nêu khái niệm hệ thống tích hợp trong doanh nghiệp. Các HTTT tích hợp các chức năng được ứng dụng phổ biến trong doanh nghiệp.

 6. Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - ThS. Thái Kim Phụng

  ppt 36p 134 17

  Nội dung chính trong Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 1 Quản lý chuỗi cung ứng nhằm trình bày về giới thiệu SCM, các mô hình SCM, các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng, các chuỗi cung ứng thông thường, vai trò của IT trong SCM.

 7. Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 - ThS. Thái Kim Phụng

  ppt 33p 131 14

  Nội dung cơ bản trong Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 7 Thương mại điện tử và các hệ thống thông tin quản lý giữa các tổ chức nêu thương mại điện tử và kinh doanh điện tử, lợi ích và các thách thức của Thương mại điện tử, các loại hình Ecommerce: B2C, B2B, C2C.

 8. Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 - ThS. Thái Kim Phụng

  ppt 48p 139 17

  Mục tiêu chính trong chương 8 Quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức thuộc bài giảng Hệ thống thông tin quản lý nêu các lý do sử dụng hệ thống thông tin. Các hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh.

 9. Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 9 - ThS. Thái Kim Phụng

  ppt 23p 128 15

  Mục tiêu chính của chương 9 Quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc gia nằm trong bài giảng Hệ thống thông tin quản lý nhằm phân tích hệ thống thông tin quốc tế, tổ chức hệ thống thông tin quốc tế, quản trị hệ thống thông tin toàn cầu.

 10. Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 10 - ThS. Thái Kim Phụng

  ppt 27p 127 14

  Trong Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 10 Vấn đề bảo mật và kiểm soát các hệ thống thông tin quản lý nhằm trình bày về tính dể bị tổn thương của các Hệ thống thông tin, tạo lập môi trường kiểm soát. Bảo đảm chất lượng hệ thống.

Đồng bộ tài khoản