Tổng hợp các tài liệu môn hành vi khách hàng dành cho các bạn chuyên ngành

Chia sẻ: Lê Thị Chị | Ngày: | 10 tài liệu

1
4.524
lượt xem
182
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp các tài liệu môn hành vi khách hàng dành cho các bạn chuyên ngành
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các tài liệu về hành vi khác hàng dành cho các bạn tham khảo,Hành vi khách hàng là một lĩnh vực nghiên cứu có nguồn gốc từ các khoa học như tâm lý học, xã hội học, tâm lý học, nhân văn học và kinh tế học....để biết thêm mời các bạn tham khảo bộ sưu tập này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các tài liệu môn hành vi khách hàng dành cho các bạn chuyên ngành

 1. Tài liệu hướng dẫn học tập Hành vi khách hàng - Th.S Tạ Thị Hồng Hạnh

  pdf 200p 2292 1563

  Hành vi khách hàng chú trọng đến việc nghiên cứu tâm lý cá nhân, nghiên cứu những niềm tin cốt yếu, những giá trị, những phong tục, tập quán ảnh hưởng đến hành vi con người và những ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cá nhân trong quá trình mua sắm tiêu dùng. Đặc biệt, việc nghiên cứu hành vi khách hàng là một phần quan trọng trong nghiên cứu kinh tế học với mục đích tìm hiểu xem bằng cách nào (how) và tại sao (why) những người tiêu dùng mua (hoặc không mua) các sản phẩm và dịch vụ, và quá trình mua sắm của khách hàng diễn ra như thế nào. Tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn học những kiến thức cơ bản cùng với những dẫn chứng minh hoạ và những ứng dụng quan trọng của môn học Hành vi khách hàng.

 2. Bài giảng môn học Hành vi khách hàng - Phùng Minh Tuấn

  ppt 140p 391 149

  Theo điṇ h nghiã cuả Wikipedia: Khách hàng là người mua hoặc có sự quan tâm một loại hàng hóa nào đó mà sự quan tâm này có thể dẫn đến hành động mua. Các loại khách hàng Trước đây khi đề cập đến khách hàng, người ta chỉ nghĩ đến những đối tượng bên ngoài tổ chức có mua hàng hóa mà tổ chức đó cung cấp. Tuy nhiên hiện nay khái niệm khách hàng đã được mở rộng vào bên trong tổ chức....

 3. Bài giảng Hành vi khách hàng

  pdf 78p 166 36

  Cùng tham khảo Bài giảng Hành vi khách hàng, bài giảng có kết cấu gồm 5 chương giúp bạn nắm bắt các kiến thức sau: tổng quan về hành vi khách hàng và chiến lược Marketing, hành vi khách hàng trước khi mua sắm, hành vi người tiêu dùng khi mua sắm,...

 4. Bài giảng hành vi khách hàng - ĐH Mở

  pdf 91p 130 52

  Để hiểu hành vi của khách hàng tiêu dùng cần phải nghiên cứu mô hình hành vi tiêu dùng. Các yếu tố ảnh hưởng lên hành vi tiêu dùng có thể nhóm gộp thành các yếu tố văn hóa, các yếu tố xã hội, các yếu tố cá nhân và các yếu tố tâm lý.

 5. Thuyết trình Marketing dịch vụ: Phân tích hành vi khách hàng đối với dịch vụ phim ảnh

  ppt 24p 260 82

  Nội dung "Thuyết trình Marketing dịch vụ: Phân tích hành vi khách hàng đối với dịch vụ phim ảnh" trình bày tổng quan về dịch vụ phim ảnh tại Việt Nam, phân tích hành vi khách hàng đối với DVPA, giai đoạn trước khi sử dụng, trong khi sử dụng, sau khi sử dụng, một số đề xuất cho Megastar.

 6. Đề cương môn học hành vi khách hàng - ĐH Mở

  pdf 10p 199 32

  Hành vi khách hàng là một phần quan trọng trong nghiên cứu kinh tế học với mục đích tìm hiểu xem bằng cách nào và tạo sao những khách hàng mua hoặc không mua các sản phẩm dịch vụ.

 7. Tài liệu Hành vi khách hàng

  pdf 75p 229 83

  Cùng tham khảo Tài liệu Hành vi khách hàng, tài liệu này gồm 7 chương giúp bạn nắm vững các kiến thức: tổng quan về hành vi người tiêu dùng, ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân, tâm lý đến hành vi tiêu dùng, quá trình quyết định của người mua, nghiên cứu người tiêu dùng và phân khúc thị trường – định vị sản phẩm.

 8. Hành vi mua của người tiêu dùng

  ppt 43p 167 16

  Hành vi mua hàng giản lược : Hành vi mua hàng trong tình huống có đặc trưng là tham gia của người tiêu dùng thì nhiều, nhưng sự khác biệt cảm nhận giữa các thương hiệu là rất ít.Hành vi mua hàng giản lược : Hành vi mua hàng trong tình huống có đặc trưng là tham gia của người tiêu dùng.

 9. Bài giảng về lý thuyết hành vi người tiêu dùng

  ppt 40p 422 114

  Có ba bước khi nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Nghiên cứu sở thích của người tiêu dùng; Đề cập đến khả năng của người tiêu dùng; Kết hợp sở thích của người tiêu dùng và giới hạn ngân sách để xác định sự lựa chọn của người tiêu dùng.

 10. Thảo luận môn: Hành vi mua của khách hàng

  ppt 31p 540 193

  Đề tài: Với vai trò là người ra quyết định chọn 1 nhãn hiệu sản phẩm định hướng gia đình. Phân tích việc ra quyết định của hộ gia đình và vai trò của giới tính trong hành vi mua.

Đồng bộ tài khoản